Ärtor – allergener att tänka på för företag

Ärtor hör till baljväxterna, liksom jordnötter, sojabönor, lupin, bönor, kikärter och linser. Ärtor kan orsaka allergiska reaktioner. Dessa reaktioner är särskilt vanliga hos personer med allergi mot jordnötter och sojabönor. Även om det inte finns särskilda krav på märkning för ärtor väljer Livsmedelsverket därför att informera företag om ärtor i livsmedel. 

Ärtor i livsmedel

För de 14 ingredienser som orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner finns det särskilda märknings- och informationskrav. Dessa 14 ingredienser brukar kallas allergener och listas i bilaga II till Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011. Ärtor listas INTE i bilaga II. Ärtor är dock en relativt vanligt orsak till allergi. Dessutom har det blivit vanligare att företag använder ärtprotein i olika livsmedelsprodukter. Livsmedelsverket har därför valt att ha denna särskilda information om allergi mot ärtor riktad till företag.

Ärtor används ibland som råvara för framställning av ärtprotein, ärtfibrer och ärtstärkelse. Dessa används i sin tur som ingredienser i olika livsmedel. Ärtprotein, liksom ärtstärkelse, kan användas i hamburgare, korv, blodpudding och leverpastej. Ärtprotein kan också finnas i glutenfri pasta och lågkolhydratpasta. Ärtfibrer och ärtprotein har ibland förekommit i bröd inklusive korvbröd. Ärtprotein förekommer även i vegetariska livsmedel och drycker såsom vegetariska biffar, vegetarisk färs, glass och proteindryck. 

Korsallergi mot ärta hos jordnöts- och sojaallergiker

Det händer att den som är allergisk mot en baljväxt också reagerar mot en eller flera andra baljväxter. Det beror på att proteiner inom samma växtfamilj är snarlika. Vid allergi mot jordnöt, soja, lupin eller andra baljväxter kan även allergi mot ärta förekomma.

Symtom

Allergi mot ärta ger precis som annan allergi symtom från huden, magen och/eller andningsvägarna. Även anafylaktiska reaktioner mot ärta finns beskrivna. En anafylaktisk reaktion är en svår allergisk reaktion som omfattar flera organ. Reaktionen kan vara livshotande. 

Rapporterade allergiska reaktioner mot ärtor

Vid flera tillfällen har allergiska reaktioner orsakade av ärtprotein rapporterats till Livsmedelsverket. En svår anafylaktisk reaktion mot en växtbaserad proteindryck finns beskriven bland dessa reaktioner. I majoriteten av fallen förekom dock ärtprotein i köttprodukter.

I majoriteten av fallen uppmärksammades det inte att en ingrediens i livsmedlet kom från ärtor. I ett fall var produkten märkt ”sojafri” och personen som reagerade var allergisk mot soja. I ett fall innehöll en falukorv rester av ärtprotein från produkten som tillverkades innan. 

Uttrycket ”sojafri” är inte lämpligt på produkter som innehåller ärtor

Att ange en produkt som "sojafri" kan bedömas som vilseledande om den samtidigt innehåller baljväxter, som till exempel jordnötter, ärtor, linser, lupin, bönor, kikärtor eller förtjockningsmedlen E 410, E 412, E 413, E 414, E 417, E 426 och E 427, eftersom dessa är närbesläktade med soja. Det finns sojaallergiker som kan reagera även på dessa ingredienser på grund av korsallergi. Därför är det inte lämpligt att framhålla att just sådana produkter skulle vara särskilt lämpliga för den som inte tål soja genom att ange att de är "sojafria".

Exempel på analysmetod

Mängden ärtprotein kan bestämmas med raketelektrofores och specifika antikroppar mot ärtprotein. Metodens kvantifieringsgräns är 100 mg ärtprotein/kg.

I ärtfibrer finns cirka 5 procent protein och i stärkelse cirka 0,5 procent ärtprotein.

Allergiska reaktioner / Doser

Det är inte känt vilken som är den lägsta dos ärtprotein som kan utlösa en allergisk reaktion hos en person med allergi mot ärtprotein. Livsmedelsverket har analyserat halter av ärtprotein i ett par livsmedel som har orsakat allergiska reaktioner. Halterna framgår av tabellen nedan.

Livsmedel Konsumerad mängd Ärtprotein konc. mg/kg Beräknad dos Reaktion Ålder

Grillkorv

25 g

11 000

225 mg

Svullnad i munnen, illamående

8 år

Falukorv

100 g

2 300

230 mg

Klåda i munnen

Vuxen

Senast granskad 2024-04-18