Uganda

Här finns information om information gällande export av livsmedel från Sverige till Uganda. 

Ansvarig myndighet för import av animaliska livsmedel till Uganda är the Department of Livestock Health and Entomology under the Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries (MAAIF). 

Skalägg

För export av skalägg till Uganda finns det möjlighet att använda sig av det generella intyget för skalägg. Kommunicera intyget med importören i landet innan export startar och be om information om vad mer som ska uppfyllas för produkten och exporten. 

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-09-25