Prioritering av exportansökningar på lång sikt

Här hittar du mer information om prioritering av exportansökningar.

Bakgrund

Livsmedelsverket och Jordbruksverket strävar efter att optimera sina verksamheter för att på bästa sätt kunna möta livsmedelsindustrins stora efterfrågan av nya marknader. Då myndigheterna har ambitionen att effektivisera sitt arbete så kräver det att vi prioriterar exportansökningar till importländer som är viktiga för industrin och som myndigheterna har möjlighet att hantera.

I februari 2020 beslutade Livsmedelsverket att använda en metod för att prioritera exportansökningar mellan varandra utifrån ett antal fastställda kriterier som är kända och accepterade av såväl myndigheterna som berörda branschorganisationer.

Prioriterade ansökningar för 2024 och framåt

21 marknader har valts ut som prioriterade av industrin vilket presenteras i tabellen nedan.

Land

Produkt

Filippinerna  Nötkött
Förenade Arabemiraten Skalägg
Kina Griskött
Kina Fjäderfäkött
Kina Nötkött
Kina Malt
Kina Korn, vete (+spelt), råg
Kina Havre
Saudiarabien Skalägg och äggprodukter
Singapore Fjäderfäkött
Sydafrika Fjäderfäkött
Sydkorea Nötkött
Taiwan Fjäderfäkött
Thailand Griskött
Thailand Nötkött
Thailand Fjäderfäkött
Vietnam Griskött
Vietnam Fjäderfäkött
Vietnam Skalägg och äggprodukter
Qatar Skalägg

Prioriteringsparametrar nya ansökningar

För nya ansökningar önskar myndigheterna få in information om följande parametrar:

  1. Förväntat exportvärde för marknaden
  2. Investering på lång sikt
  3. Analys av osäkerhetsfaktorer
  4. Synergier med andra produktkategorier
  5. Om många ansökningar – En numrerad prioriteringsordning (1, 2, 3…) för ansökningarna.

I första hand ska din branschorganisation kontaktas för förmedling av prioriteringsparametrar till Livsmedelsverket samlat för hela branschen. Berörd branschorganisation avgör tillsammans med sina medlemsföretag vilka ansökningar som är viktigast för dem och deras medlemsföretag.

Därefter gör vi myndigheter en slutgiltig bedömning utifrån ytterligare kriterier; hur lätt marknadstillträdesprocessen är och om det finns politiska hänsyn att ta, och om det till exempel finns synergier att hämta från andra marknadstillträdesprocesser.

Justering av prioriterade ansökningar

Önskar du att din ansökan ska prioriteras? 

Skicka in information om ditt företags prioriteringsparametrar för ansökningen via din branschorganisation. Om ditt företag inte är medlem i en branschorganisation, skicka in informationen direkt till Livsmedelsverket via exportfragor@slv.se.

Senast granskad 2024-01-12