Myndigheter, kontrollorgan och laboratorier

Här följer en presentation av hur systemet är organiserat, vilka regler som styr,  vilka myndigheterna är och vad de ansvarar för. Tillsammans ser vi till att maten är säker och att djuren mår bra.

Den svenska förvaltningsmodellen, centralt, regionalt, lokalt
Myndigheterna i livsmedelskedjan

Ansvaret för kontrollen i livsmedelskedjan delas av många myndigheter. Centralt av de statliga myndigheterna, regionalt av länsstyrelserna och lokalt av kommunerna.

EU-logotyp för ekologisk mat
Kontrollorgan

Kontrollen och certifieringen av ekologisk produktion, ekologiska livsmedel och import av ekologiska varor, har delegerats till särskilda kontrollorgan.

Tre vialer
Nationella referenslaboratorier

Här hittar du information om de referenslaboratorier som Sverige ansvarar för.

Senast granskad 2024-02-28