Risker med kosttillskott

De flesta kosttillskott som säljs i Sverige kan du som vuxen och frisk äta utan risk. Men det finns också kosttillskott som av olika anledningar kan vara skadliga. Det är därför viktigt att komma ihåg att de allra flesta inte har något behov av att äta kosttillskott.

Kosttillskott klassas som livsmedel och är koncentrerade källor till näringsämnen eller andra ämnen. De intas till exempel som pulver, tabletter, kapslar och ampuller. Verksamma ämnen i kosttillskott kan bland annat vara vitaminer och mineraler, aminosyror, växter och växtextrakt eller ingredienser med animaliskt ursprung, till exempel fiskolja. 

Råd

  • Överdosera inte kosttillskott.
  • Använd inte kosttillskott tillsammans med läkemedel utan att rådgöra med din läkare.
  • Använd inte kosttillskott istället för läkemedel. 

Risker

Överdosering

Genom att äta kosttillskott kan man få i sig enskilda ämnen i skadliga mängder. Det är mycket svårare att överdosera enskilda ämnen genom att äta vanlig mat. För vissa ämnen är det dessutom en liten skillnad mellan vad som är nyttigt för kroppen och vad som kan vara farligt. Intag av flera olika slags kosttillskott samtidigt ökar risken för överdosering. Det ökar även risken för oönskade samverkanseffekter.

Växter i kosttillskott

Kosttillskott marknadsförs ibland som ”naturegna” och ”fria från kemikalier” för att de inte ska verka farliga. Men sanningen är att flera mycket giftiga ämnen kommer från växtriket. I växtbaserade kosttillskott kan det också vara svårt att säkerställa det faktiska innehållet eftersom den kemiska sammansättningen kan variera både mellan växter och inom växten. Dessutom finns också risk för förväxling av arter och för förorening av annat växtmaterial

Föroreningar, oönskade ämnen och odeklarerade substanser

Det finns kosttillskott som kan vara förorenade med tungmetaller, andra oönskade ämnen eller för höga halter av mineraler och vitaminer. I undersökningar har exempelvis ayurvedaprodukter innehållit höga halter av arsenik, bly och kvicksilver. Vid provtagningar av olika slags kosttillskott har det också hittats odeklarerade ämnen som till exempel läkemedel, hormonliknande ämnen och höga halter av koffein.

Oönskade effekter av kombinationen kosttillskott och läkemedel

En del kosttillskott och läkemedel kan påverka varandras effekt om de tas samtidigt. Denna påverkan kallas för interaktion. Det finns ett antal kända interaktioner mellan kosttillskott och läkemedel. Bland annat kan upptag, omsättning och nedbrytning av läkemedel påverkas av substanser som kan finnas i kosttillskott.

Risken för negativa hälsoeffekter vid användning av kosttillskott och läkemedel samtidigt bedöms vara större jämfört med att äta vanliga livsmedel tillsammans med läkemedel.

Kosttillskott istället för läkemedel

För godkända läkemedel är doserna bedömda både med avseende på positiva och negativa effekter av läkemedlet. Detsamma gäller inte för kosttillskott. De personer som misstänker vitamin- eller mineralbrist bör kontakta sjukvården för att få rätt diagnos.

Särskilda riskgrupper

Vad gör livsmedelsverket?

För vissa ämnen är det liten marginal mellan dagsbehovet och skadlig mängd, exempelvis vitamin A, jod och selen. Det finns idag inga EU-gemensamma max-doser för vitaminer och mineraler, men det är möjligt att införa nationella bestämmelser. 

Senast granskad 2021-12-08