GMO - Genetiskt Modifierade Organismer

Närbild på en majskolv i ett majsfält

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) för genmodifierade livsmedel och foder. Inom EU får bara godkända genmodifierade livsmedel och foder släppas ut på marknaden. För att en konsument ska veta om en produkt innehåller eller har framställts av genmodifierade organismer finns hårda märkningskrav inom EU.

Endast genetiskt modifierade produkter (GMO) som har godkänts får släppas ut på marknaden inom EU. Godkännandeprocessen görs av Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA. En genetiskt modifierad produkt ska kunna spåras genom hela livsmedelskedjan. Det innebär att varje företagare har ansvar för att informera nästa led i handelskedjan om livsmedlet består av, innehåller eller är framställd av GMO.

Alla genetiskt modifierade produkter ska märkas. Regeln omfattar inte bara produkter som består av eller innehåller GMO, utan även produkter som framställts av GMO men där inget genetiskt modifierat material finns kvar i produkten. Om en konventionell produkt innehåller inblandning av en GMO som är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och om inblandningen av GMO understiger 0,9 procent behöver produkten inte märkas. Avsiktlig användning av GMO ska alltid deklareras.

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) för genmodifierade livsmedel och foder och kan erbjuda en bred repertoar av ackrediterade analysmetoder för screening, identifiering och kvantifiering av de allra flesta godkända GMO-sorterna i livsmedel och foder. Även för vissa otillåtna GMO finns analysmetoder uppsatta.

Ackrediterade metoder

Nedan listas de ackrediterade metoder Livsmedelsverket har för analys av GMO. Metodernas detektions- och kvantifieringsgränser är 0,01 respektive 0,1 procent.

Kontakta oss för prisuppgift för de analyser vi kan erbjuda och /eller mer information. Kontakt med laboratoriet ska alltid ske innan prov kan skickas in.

Martin Sandberg

Enhetschef, Enheten för molekylärbiologi
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Screeningmetoder

Element Analysteknik
p35S Realtids-PCR
Nos-T Realtids-PCR
Pat Realtids-PCR
Bar Realtids-PCR
P35S-Bar* Realtids-PCR
Pubi-cry* Realtids-PCR
CpTI-nos* Realtids-PCR
P35S-nos* Realtids-PCR
Cry1Ab/Ac* Realtids-PCR

 *Ej ackrediterad

Soja

GM Analysteknik
Roundup
Ready
Realtids-PCR
MON89788 Realtids-PCR
MON87701 Realtids-PCR
MON87705 Realtids-PCR
MON87708 Realtids-PCR
MON87769 Realtids-PCR
MON87751 Realtids-PCR
DP305423 Realtids-PCR
DP356043 Realtids-PCR
CV127 Realtids-PCR
FG72 Realtids-PCR
DAS68416 Realtids-PCR
DAS44406 Realtids-PCR
DAS81419 Realtids-PCR
A2704-12 Realtids-PCR
A5547-127 Realtids-PCR
SYHT0H2 Realtids-PCR
GMB151 Realtids-PCR

 

Majs

GM Analysteknik
Bt10* Realtids-PCR
Bt11 Realtids-PCR
Bt176 Realtids-PCR
MON810 Realtids-PCR
MON863 Realtids-PCR
MON88017 Realtids-PCR
MON89034 Realtids-PCR
MON87460 Realtids-PCR
MON87427 Realtids-PCR
GA21 Realtids-PCR
NK603 Realtids-PCR
TC1507 Realtids-PCR
T25 Realtids-PCR
59122 Realtids-PCR
MIR604 Realtids-PCR
MIR162 Realtids-PCR
LY038 Realtids-PCR
3272 Realtids-PCR
98140 Realtids-PCR
DAS40278 Realtids-PCR
5307 Realtids-PCR
VCO-01981 Realtids-PCR
MON87403 Realtids-PCR
MON87411 Realtids-PCR
DP4114 Realtids-PCR
MZHG0JG Realtids-PCR
MZIR098 Realtids-PCR
MON87419 Realtids-PCR
MON87429 Realtids-PCR

*Ej ackrediterad

Raps

GM Analysteknik
RT73 Realtids-PCR
MS8 Realtids-PCR
Rf3 Realtids-PCR
T45 Realtids-PCR
MS1 Realtids-PCR
Rf1 Realtids-PCR
Rf2 Realtids-PCR
Topas 19/2 Realtids-PCR
DP073496 Realtids-PCR
MON88302 Realtids-PCR
Ms11 Realtids-PCR
MON94100 Realtids-PCR

 

Ris

GM Analysteknik
LLrice601* Realtids-PCR
LLrice62 Realtids-PCR
Bt63 Realtids-PCR
KMD1* Realtids-PCR

*Ej ackrediterad

Vete

GM Analysteknik
MON71200 Realtids-PCR
MON71800 Realtids-PCR

 

Sockerbeta

GM Analysteknik
H7-1* Realtids-PCR

*Ej ackrediterad

Potatis

GM Analysteknik
EH92 Realtids-PCR
AM04 Realtids-PCR

 

Linfrö

GM Analysteknik
FP967* Realtids-PCR

*Ej ackrediterad

Referensgener

Art Analysteknik
Lektingenen från soja Realtids-PCR
Hmg-genen från majs Realtids-PCR
Cruciferin A-genen från raps Realtids-PCR
Fosfolipas D-genen från ris Realtids-PCR
Gliadingenen från vete Realtids-PCR
Glutamin syntetas-genen från sockerbeta* Realtids-PCR
UGPase-genen från potatis Realtids-PCR
Stearoyl-acyl carrier protein desaturase-genen från lin* Realtids-PCR

*Ej ackrediterad

 

Laboratorietjänster

Senast granskad 2023-10-09