Cyanogena glykosider och vätecyanid - linfrö

Livsmedelsverket avråder från att äta krossade linfrön. Däremot är det okej att äta en till två matskedar hela linfrön per dag. Men att äta för mycket är inte bra. Fröna innehåller ämnen som kan bilda vätecyanid.

 

Hela eller krossade linfrön

Många äter linfrön för att hålla igång magen. Linfrön bildar ett slem som gör att maten passerar lättare genom tarmarna. Hela linfrön passerar genom kroppen utan att så mycket vätecyanid bildas, därför är det okej att äta en begränsad mängd hela frön.

När de är krossade eller malda blir innehållet i linfröna mer tillgängligt för kroppen. Detta kan öka risken för att drabbas av negativa hälsoeffekter.

Det finns ännu inte tillräckligt med kunskap för säga hur mycket krossade linfrön man kan äta utan risk för att skada hälsan. Därför är vårt råd att inte äta krossade linfrön.

Tillagning

Linfrön används också i matlagning. Om krossade linfrön upphettas, till exempel vid bakning eller tillagning i mikrovågsugn, kan halten vätecyanid minska. Hur mycket är svårt att säga eftersom olika studier av tillagningsmetoder har gett olika resultat. Därför är rådet tillsvidare att inte heller äta krossade linfrön som hettats upp.

Frågor och svar om krossade linfrön

Jag har ätit 2-3 matskedar krossade linfrön i flera år, är det farligt?

Har du inga symtom och känner dig frisk är det ingen fara. Vi saknar tillräckligt underlag för att sätta en gräns för hur mycket krossade linfrön man kan äta. Därför är vårt råd är att inte äta krossade linfrön.

Hur länge stannar vätecyaniden kvar i kroppen?

Vätecyanid lagras inte i kroppen utan försvinner ur kroppen på några timmar om man slutar äta de krossade linfröna. Vätecyanidhalten i blodet halveras på knappt en timme.

Kan vätecyanid gå över till fostret?

Det finns inga studier på människa men djurförsök med mycket höga doser på getter har visat att den kan gå över till fostret.

Kan vätecyaniden gå över i bröstmjölken?

Det finns inga studier på människa, men djurförsök på råtta och get med mycket höga doser har visat att den kan gå över i bröstmjölken.

Vilka symtom kan man få av vätecyanid?

Akut

Om man skulle få i sig höga doser vätecyanid vid ett tillfälle så uppstår så kallade akuta förgiftningssymtom. Det är dock mycket osannolikt att man får i sig en sådan dos via krossade linfrön. Akuta förgiftningssymtom kan innefatta huvudvärk, illamående, yrsel, förvirring och domningar. Allvarlig vätecyanidförgiftning kan påverka andningen. Det finns inga publicerade rapporter om akuta vätecyanidförgiftningar som orsakas av krossade linfrön.

Kroniskt

De symtom som skulle kunna uppstå vid långvarig och hög konsumtion av livsmedel med vätecyanid, kan vara yrsel, svaghet, trötthet och lätta neurologiska symtom som domningar och stickningar i armar och ben. Även störningar i sköldkörtelns funktion kan uppstå.

Det är inte klarlagt hur stora doser och under hur lång tid man behöver äta krossade linfrön för att symtomen ska uppstå. Men att äta 1-2 matskedar hela linfrön per dag är riskfritt.

Är det lika mycket vätecyanid i ekologiska krossade linfrön?

Ja. Vätecyanid kan bildas naturligt i vissa växtdelar t.ex. kassava, aprikoskärnor och linfrö. Ämnena finns i växterna oavsett om de är ekologiskt eller konventionellt odlade.

Är det bättre att äta linfrön man själv har krossat?

Nej.

De hela linfröna går sönder när man tuggar dem, är inte det lika farligt som äta krossade linfrön?

Det är bara en liten andel av linfröna som går sönder när man tuggar på dem och de allra flesta sväljs hela. Därför är risken att få i sig skadliga mängder mindre jämfört med att äta krossade linfrön.

Jag äter krossade linfrön för att få i mig omega-3 fett, vad ska jag äta istället?

Omega-3-fettsyror kan man få från flera andra livsmedel, t.ex. fet fisk som lax, makrill, sill och sardiner, rapsolja och matfetter gjorda på rapsolja och valnötter.

Finns det även vätecyanid i linfröolja?

Halten är sannolikt låg i linfröolja eftersom vätecyanid inte är fettlösligt. Därför är det troligen inte någon risk att få i sig för mycket vätecyanid från linfröolja. Men Livsmedelsverket har inga analysdata som bekräftar det.

Försvinner ämnena när maten hettas upp?

Det är troligt att halten minskar då ämnena förångas och till viss del försvinner under upphettning. Med hur mycket är svårt att bedöma eftersom studier har gett olika resultat. Det är också omöjligt att generellt säga hur mycket som försvinner från krossat linfrö vid upphettning, då tillagningssätten vid användning av krossat linfrö i matlagning kan variera mycket.

Har någon blivit sjuk eller avlidit av för hög konsumtion av krossade linfrön i Sverige?

Det finns bara ett dokumenterat fall av förgiftning från linfrön i Sverige som vi känner till. Det handlade om en kvinna som ätit 150 ml linfrö per dag, det vill säga motsvarande cirka 10 matskedar, och fått vaga neurologiska symtom. Dessutom har några privatpersoner hört av sig till Livsmedelsverket efter att ha ätit motsvarande mängder krossade linfrön och beskrivit en del av de symtom som nämnts ovan.

Vad grundar Livsmedelsverket sina rekommendationer på?

Cyanogena glykosider är ämnen som kan bilda vätecyanid och de kan finnas i vissa växtdelar (t.ex. kassava, aprikoskärnor och linfrö) som används som livsmedel. Både EU:s och världshälsoorganisationens expertorgan, Efsa respektive JECFA, har bedömt riskerna med cyanogena glykosider.

JECFA har fastställt ett temporärt tolerabelt maximalt dagligt intag (PTMDI) för vätecyanid på 0,020 milligram per kilo kroppsvikt och dag. Med detta värde menas den mängd vätecyanid, som man kan få i sig dagligen under hela livet utan risk för negativa hälsoeffekter.

Att det är svårt att ge råd om en säker nivå för konsumtion av krossat linfrö beror på att det saknas tillräckligt med data om:

  • halten av cyanogena glykosider i olika linfrösorter
  • halter i olika varianter av krossat linfrö (t.ex. krossningsgrad och lagringstid
  • de krossade linfröna är upphettade eller inte
  • hur mycket som tas upp av kroppen under olika omständigheter

För säkerhets skull avråder därför Livsmedelsverket i nuläget från att äta krossade linfrön.

Varför är det tillåtet att sälja det när det kan vara farligt?

Mot bakgrund av det osäkra kunskapsläget bedömer vi att det inte finns tillräckligt med underlag för ett förbud mot att sälja krossade linfrön. Eftersom det ändå kan finnas en risk så ger vi istället ett råd till konsumenter att inte äta krossade linfrön.

En produkt förbjuds inte automatiskt för att det kan finnas en risk. Beslut som fattas i livsmedelskontrollen måste stå i proportion till den fara/risk som ska hanteras. Livsmedelsverket anser att det inte är i proportion till risken att förbjuda försäljning av krossade linfrön.

Krossade linfrön ingår som ingrediens i ett livsmedel jag säljer. Måste det sluta säljas nu?

Baserat på Livsmedelsverkets råd får du som företagare besluta om du vill fortsätta sälja de krossade linfröna inklusive sammansatta produkter som innehåller krossade linfrön. Det är alltid livsmedelsföretagarens skyldighet att säkerställa att de livsmedel som säljs är säkra för konsumenten. Det innebär bland annat att det är ditt ansvar som företagare att ta reda på mer om de livsmedel du säljer genom att exempelvis analysera innehållet av cyanogena glykosider som kan bilda vätecyanid.

 

Senast granskad 2016-11-11