European Network of Food Allergen Detection Laboratories (ENFADL)

ENFADL är ett nätverk som bildades 2017 efter önskemål om harmonisering av de allergianalyser som utförs i de olika länderna inom EU.

Syftet med nätverket är att prioritera och få fram "best practice" gällande allergianalyser och hur de olika medlemsländerna rapporterar resultat.

I nätverket ingår en expert från varje medlemsland samt deltagare från JRC (Joint Research Centre) och träffas en gång per år. Från Sverige deltar Livsmedelsverket i mötena.

JRC har förutom samordning av nätverket bidragit med möteslokal och anordnat PT (Proficiency testing).

Laboratorienätverk

Senast granskad 2024-02-28