Traces (Trade Control and Expert System) i exporten

Här hittar du mer information om EU-kommissionens plattform Traces och hur den används vid export till länder utanför EU.

Vad är Traces?

Harmoniserade exportintyg i Traces

Ny användare i systemet

När du loggar in i Traces för första gången ska du titta igenom dina användaruppgifter i övre högra hörnet. Titta efter din e-postadress. Där kan språket väljas. Under "Edit your profile" väljer du vilka notifikationer du önskar till din mail. Alla notifieringar är förinställda och vi rekommenderar att du tittar igenom denna lista för att inte drunkna i notifieringar. Kontrollera att din tidszon är korrekt. Välj "Safe preferences" för att spara inställningar. Längst ner under edit your profile hittar du din anläggning som du är knuten till. För att komma tillbaka till huvudsidan klicka på den blåa EU flaggan. 

Kontakta Livsmedelsverket via exportstod@slv.se när du väntar på att bli validerad som användare efter registrering. Användare vid anläggning med kontroll av en kommun måste be kommunen om detta.

Använda Traces

På huvudsidan kan du hitta följande:

  • Publications: Godkända anläggningar enligt 853/2004 för Sverige eller annat land i systemet kan sökas efter. 
  • Actors: Operatörer och myndigheter i ett land kan sökas efter. Med fördel används Advanced search. 
  • Dashboards: Intyg under processning.
  • Hälsointyg till olika länder utanför EU: Under Documents, välj "Export från EU" och därefter "Avancerad sökning". Under "Blankt intyg" kan du hitta hur intygen ser ut till olika länder. Under "New EU export" startar du registreringen av en sändning.
  • Preexport mellan EU länder: Under Documents, välj "EU intra". Välj tullkod för att komma till "Bakgrundsintyg (krav från ett land utanför EU)".

Den behöriga myndigheten (Livsmedelsverket eller en kommun) lägger in godkända anläggningar och operatörer.

Manualer till Traces.NT

Senast granskad 2024-07-08