Nyheter för dricksvattenproducenter

På den här sidan listar Livsmedelsverket nyheter som på olika sätt rör dig som är dricksvattenproducent. När nyheterna berör information på Livsmedelsverkets webbsidor uppdateras även dessa.

 • Ny inbjudan till digitalt seminarium om nya riskklassningsmodellen

  Den 25 januari höll Livsmedelsverket ett digitalt seminarium om den nya riskklassningsmodellen. Detta möte drabbades dock av tekniska problem och tyvärr var vi tvungna att avbryta mötet. Därför bjuder vi nu in till ett nytt seminarium.

  2023-01-31 -

 • Inbjudan till digitalt seminarium om nya riskklassningsmodellen

  Från och med nästa år kommer kontrollmyndigheterna att börja använda ett nytt sätt att beräkna hur mycket kontroll som livsmedelsföretag ska få. Den 25 januari 2023 håller Livsmedelsverket ett digitalt seminarium där du som företagare eller branschrepresentant kan delta för att få mer information om vad detta innebär. Här kan du läsa mer om hur du gör för att delta vid seminariet.

  2023-01-13 -

 • Nya dricksvattenföreskrifterna publicerade

  De nya dricksvattenföreskrifterna som börjar gälla den 1 januari är nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats. Vägledningar kommer att fyllas på allt eftersom de blir klara.

  2022-12-20 -

 • Konsekvenser av radioaktiva ämnen i dricksvatten – anmäl dig till seminarium

  Om en kärnkraftsolycka eller nedfall av kärntekniska ämnen skulle ske, kan det få stora konsekvenser för dricksvatten och kräva snabba insatser. Den 21 november bjuder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Livsmedelsverket in till temaseminarium på området.

  2022-10-28 -

 • Ny modul för kommande handbok ute för synpunkter

  För att hantera en kris krävs en ledning, organisation och kommunikation som är förberedd och övad för det. I kommande handbok för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten är detta en egen del. Den finns nu att läsa och att ge synpunkter på.

  2022-10-25 -

 • Frågor och svar om nya dricksvattenföreskrifter

  Vid årsskiftet införs nya dricksvattenföreskrifter. De innebär vissa förändringar för dricksvattenproducenter. Livsmedelsverket har nu samlat vanliga frågor och svar om föreskrifterna.

  2022-10-19 -

 • Beslut om ny riskklassningsmodell

  Livsmedelsverket har nu beslutat om den riskklassningsmodell som bestämmer hur mycket kontroll ett livsmedelsföretag, inklusive dricksvattenproducenter, ska få. Kontroll enligt den nya modellen startar först 2024 men redan nästa år påbörjas omklassningen, det vill säga en förnyad bedömning av hur mycket kontroll varje verksamhet behöver.

  2022-10-13 -

 • Ny rutin för incidentrapportering till MSB

  Från och med 1 oktober 2022 kan incidenter som rör informationssäkerhet komma att polisanmälas. MSB har fått i uppdrag att vidarebefordra inrapporterade incidenter till Polismyndigheten. Syftet är att öka andelen polisanmälda it-brott och öka möjligheten att klara upp fler brott.

  2022-10-03 -

 • Tyck till om handbok för krisberedskap och civilt försvar

  Nu finns utkast till tre delar av den kommande publikationen "Handbok för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten" på Livsmedelsverkets webbplats. Du som är intresserad kan tycka till och påverka innehållet.

  2022-09-06 -