Nyheter för dricksvattenproducenter

På den här sidan listar Livsmedelsverket nyheter som på olika sätt rör dig som är dricksvattenproducent. När nyheterna berör information på Livsmedelsverkets webbsidor uppdateras även dessa.

 • E-utbildning om mikrobiologisk barriäranalys för kontrollmyndigheter

  Livsmedelsverket har tagit fram en utbildning för kontrollmyndigheter om mikrobiologisk barriäranalys för dricksvatten. Syftet är att ge en bättre förståelse för processen och kunna fokusera på relevanta delar i kontrollen.

  2023-05-23 -

 • Utbildningsmaterial om riskanalys

  Alla dricksvattenleverantörer som omfattas av NIS-lagen ska, som en del av det systematiska informationssäkerhetsarbetet, genomföra riskanalyser. Som stöd för det har Livsmedelsverket tagit fram särskilt material med bland annat praktiska exempel.

  2023-05-15 -

 • Öppen remiss om viktiga samhällsfunktioner

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har presenterat en lista med förslag på vilken typ av funktioner i samhället som ska anses vara samhällsviktiga. Senast den 19 maj har alla som vill möjlighet att lämna sina synpunkter på listan i en öppen remiss.

  2023-05-04 -

 • Sänkt kontrollfrekvens vid tredjepartscertifiering

  Från och med 2024 införs ett nytt sätt att beräkna mängden kontroll för livsmedelsföretagare. En nyhet är bland annat möjligheten till minskad kontroll genom tredjepartscertifiering.

  2023-05-02 -

 • Handboken i krisberedskap och civilt försvar publicerad

  Idag publiceras Handbok i krisberedskap och civilt försvar. Samtidigt startar utbildningsturnén som är kopplad till boken. Glöm inte att anmäla dig!

  2023-04-21 -

 • En hållbar dricksvattenförsörjning kräver både investering och kunskap

  Det behövs stora investeringar och långsiktiga beslut för att säkra Sveriges dricksvatten. Det behövs också mer kunskap inom framförallt civilt försvar och krisberedskap, klimatförändringar och hållbar samhällsplanering. Så svarar kommunala beslutsfattare inom vatten och avlopp i en undersökning som den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten har gjort.

  2023-04-18 -

 • Förutsättningslös analys kan ge svar vid dricksvattenkriser

  Det är inte alltid lätt att se vad som förorenat vatten. Därför har Livsmedelsverket utvecklat en analysmetod som kan leta efter "allt", till skillnad från riktade analyser som bara letar efter klassiska kända föroreningar. Nu finns det samlad information till dig som kan behöva använda metoden.

  2023-04-12 -

 • Framtagen vägledning som stöd för arbetet med NIS-föreskrifter

  Nu finns en vägledning för ”Föreskrifter för riskanalyser och säkerhetsåtgärder LIVSFS 2022:2”. Syftet är att förtydliga avsikten med föreskrifterna och hjälpa dricksvattenleverantörer i tolkningen av dem.

  2023-03-21 -

 • Anmäl dig till webbinarium om dricksvattenförsörjning i kris och krig

  Vad krävs för en stark dricksvattenförsörjning i kris och värsta fall krig? Vad kan du som dricksvattenaktör göra och vad gör myndigheterna? Den 5 maj bjuder Livsmedelsverket in till ett webbinarium om krisberedskap och civilt försvar.

  2023-03-14 -