Nyheter för dricksvattenproducenter

På den här sidan listar Livsmedelsverket nyheter som på olika sätt rör dig som är dricksvattenproducent. När nyheterna berör information på Livsmedelsverkets webbsidor uppdateras även dessa.

 • Nya regler om material i kontakt med dricksvatten är antagna

  De nya reglerna om material och produkter i kontakt med dricksvatten har publicerats av EU. De börjar gälla den 13 maj, men aktörer inom dricksvattenområdet har fram till den 31 december 2026 att anpassa sig efter det nya regelverket.

  2024-04-25 -

 • Att tänka på inför eller vid översvämning – råd på webben

  Vad är det viktigt att tänka på eller göra vid risk för översvämning, eller när översvämningen redan är ett faktum? Livsmedelsverket har samlat tips och råd från VAKA som flera aktörer kan använda för att skydda dricksvattnet.

  2024-04-10 -

 • Gå e-utbildning om nya dricksvattenföreskrifter

  Arbetar du med kontroll av dricksvattenanläggningar? Då rekommenderar Livsmedelsverket att du går den nya gratis e-utbildningen som förklarar de nya dricksvattenföreskrifterna. I utbildningen förklaras även de så kallade lås- och bomföreskrifterna.

  2024-03-28 -

 • Ny lag föreslår högre krav på informationssäkerhet

  Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, NIS-lagen, kommer att ersättas av ny lagstiftning. Nyligen publicerade utredningen av det så kallade NIS2-direktivet ett delbetänkande som bland annat föreslår ytterligare säkerhetsåtgärder och att verksamheter som hanterar avloppsvatten samt vissa livsmedelsföretag också ska omfattas.

  2024-03-13 -

 • Förenklingsförslag: En nationell portal för all vatteninformation

  Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har tagit fram ett förslag som ska förenkla dricksvattenleverantörernas administration. Myndigheterna föreslår ett nytt system för inrapportering av råvatten- och dricksvattendata.

  2024-03-01 -

 • Omställning av produktion vid kris eller krig kräver förberedelse

  Kris eller krig kan innebära att företag behöver ställa om sin verksamhet till att producera viktiga livsmedel som behövs i Sverige. Därför testade Livsmedelsverket hur ett svenskt företag snabbt kan ställa om sin produktion för att tillverka nya produkter. Slutsatsen är att en omställning kräver förberedelser, kompetens och tillgång på förpackningsmaterial.

  2024-01-29 -

 • Kraftsamling – politisk inriktning för Sveriges beredskap

  I veckan lade Försvarsberedningen fram sina förslag till hur politiken vill att totalförsvaret, med fokus på civilt försvar, ska utvecklas framöver. Här har livsmedels- och dricksvattenförsörjning en viktig roll. 

  2023-12-21 -

 • Tyck till om nya EU-regler för material i kontakt med dricksvatten

  Nu kan du tycka till om kommande bestämmelser om vilka material som får komma i kontakt med dricksvatten. Kommentarer sker direkt till EU-kommissionen.

  2023-10-26 -

 • Så påverkas Ukrainas dricksvattenförsörjning av kriget – ta del av erfarenheter

  Hur har Ukrainas dricksvattenförsörjning påverkats av pågående krig? Nu kan du ta del av hittills dragna erfarenheter och lärdomar som Livsmedelsverket och andra myndigheter samlat in.

  2023-10-20 -

 • Ha en beredskap även gällande avtal

  Det är viktigt att ha en plan B för många olika situationer – även när det gäller avtal. Livsmedelsverket har samlat information om vad du kan göra om du inte får det du och din leverantör avtalat och vad du bör tänka på vid upphandling, sett ur ett beredskapsperspektiv.

  2023-10-12 -