Nyheter för dricksvattenproducenter

På den här sidan listar Livsmedelsverket nyheter som på olika sätt rör dig som är dricksvattenproducent. När nyheterna berör information på Livsmedelsverkets webbsidor uppdateras även dessa.

 • Konsekvenser av radioaktiva ämnen i dricksvatten – anmäl dig till seminarium

  Om en kärnkraftsolycka eller nedfall av kärntekniska ämnen skulle ske, kan det få stora konsekvenser för dricksvatten och kräva snabba insatser. Den 21 november bjuder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Livsmedelsverket in till temaseminarium på området.

  2022-10-28 -

 • Ny modul för kommande handbok ute för synpunkter

  För att hantera en kris krävs en ledning, organisation och kommunikation som är förberedd och övad för det. I kommande handbok för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten är detta en egen del. Den finns nu att läsa och att ge synpunkter på.

  2022-10-25 -

 • Frågor och svar om nya dricksvattenföreskrifter

  Vid årsskiftet införs nya dricksvattenföreskrifter. De innebär vissa förändringar för dricksvattenproducenter. Livsmedelsverket har nu samlat vanliga frågor och svar om föreskrifterna.

  2022-10-19 -

 • Beslut om ny riskklassningsmodell

  Livsmedelsverket har nu beslutat om den riskklassningsmodell som bestämmer hur mycket kontroll ett livsmedelsföretag, inklusive dricksvattenproducenter, ska få. Kontroll enligt den nya modellen startar först 2024 men redan nästa år påbörjas omklassningen, det vill säga en förnyad bedömning av hur mycket kontroll varje verksamhet behöver.

  2022-10-13 -

 • Ny rutin för incidentrapportering till MSB

  Från och med 1 oktober 2022 kan incidenter som rör informationssäkerhet komma att polisanmälas. MSB har fått i uppdrag att vidarebefordra inrapporterade incidenter till Polismyndigheten. Syftet är att öka andelen polisanmälda it-brott och öka möjligheten att klara upp fler brott.

  2022-10-03 -

 • Tyck till om handbok för krisberedskap och civilt försvar

  Nu finns utkast till tre delar av den kommande publikationen "Handbok för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten" på Livsmedelsverkets webbplats. Du som är intresserad kan tycka till och påverka innehållet.

  2022-09-06 -