Handbok för minskat matsvinn

En tredjedel av den mat som produceras globalt hamnar aldrig på någons tallrik. Men ingen vill slänga mat i onödan. Matsvinn orsakar stor klimat- och miljöpåverkan och kostar mycket pengar.

Många offentliga måltidsverksamheterhar redan börjat arbeta med att minska mängden mat som slängs. Nu gör vi en gemensam kraftsamling för att minska matsvinnet ytterligare. För att lyckas behövs framförallt ditt och dina kollegors engagemang men också bra rutiner och verktyg.

Handboken för minskat matsvinn är ett praktiskt verktyg som visar hur offentliga kök kan minska matsvinnet genom enkla åtgärder och förändrade rutiner. Den är till för dig som är kock, köksmästare, måltidsbiträde och enhetschef och kan användas i tillagningskök, mottagningskök och serveringskök. Handboken är också ett stöd för dig som är med när maten serveras och äts – du som arbetar med vård, omsorg och pedagogisk verksamhet. Målet är att maten ska hamna i magen, inte i soptunnan.

Att minska matsvinnet i offentliga måltider handlar oftast inte om att laga mindre mat, utan om att mer mat behöver hamna i matgästernas magar. Inom privata restauranger är utmaningen ofta den omvända – matgästerna både tar och äter mer än de behöver. Arbetet för minskat matsvinn i offentliga kök får aldrig orsaka en rädsla för att prova nya rätter eller att matgästerna tar för lite mat för att vara säkra på att slippa kasta.

Grunden för att minska matsvinnet är att börja mäta. Det som mäts det syns också. För att alla ska mäta på samma sätt har Livsmedelsverket tagit fram en nationell mätmetod, som är inkluderad i handboken.

I handboken presenteras också förslag på åtgärder för att minska matsvinnet i köken, i serveringen och den mat som slängs från tallrikarna i olika verksamheter. Åtgärderna bygger på erfarenheter från offentliga måltidsverksamheter som har varit framgångsrika i arbetet för att minska sitt matsvinn. Nyckeln är samarbete; mellan de som lagar och ansvarar för maten och de som är med då maten serveras och äts på förskolor, skolor, äldreboenden, sjukhus och i andra verksamheter. Det handlar ofta om att kommunicera och involvera alla som är berörda.

Måltidspersonalen kan påverka köks- och serveringssvinnet och pedagoger, lärare, omsorgspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal kan påverka serverings- och tallrikssvinnet. Börja med att samla alla som berörs och berätta varför det är viktigt att minska matsvinnet. Att personalen är med på banan är en förutsättning för att lyckas.

Tillsammans minskar vi matsvinnet! Tillsammans kan vi göra skillnad!