Söksida

Hittade 396 i kategori "Om oss"

 • Krisberedskap

  Samhällsskydd och beredskap handlar om att samhället ska kunna hantera händelser i hela hotskalan, såväl små som stora olyckor, kriser och i förlängningen krig. Krisberedskapen syftar till att skydda
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-09-29
 • Verksamhet

  Verksamhet Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Vi arbetar på regeringen och riksdagens uppdrag och i konsumenternas intresse för: säker mat och
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-03-06
 • Yttranden 2016

  Sida - Om oss - Uppdaterad 2015-12-18
 • Remiss - Förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Dnr 2015/07219

  Svar senast den 4 september 2015 Missiv till föreskriftsförslag Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Missiv till slutrapportering Slutrapport Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-07-08
 • Remiss - Förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om honung, Dnr 2015/06666

  Svar senast den 28 maj 2015 Missiv Föreskriftsförslag Konsekvensutredning
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-05-12
 • Remiss - Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (2012:6) om snus och tuggtobak, Dnr 2014/27719

  Svar senast 5 juni 2015 Missiv Förslag till föreskrifter Konsekvensutredning
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-04-23
 • Remiss - Öppen konsultation om uppdaterade svenska kostråd

  Öppen konsultation om uppdaterade svenska kostråd, Dnr 2014/40985 Svar senast 31 januari 2015 Missiv uppdaterade kostråd, dnr 2014-40985 Kostråd - konsumenttexter remissversion, dnr 2014-40985
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-02-23
 • Yttranden om Bisfenol A - SOU2014:90

  Yttranden betänkande om  Bisfenol A - Kartläggning och strategi för minskad exponering (SOU 2014:90)
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2015-11-12
 • Nyckelhålet i huvudrollen – ny film från Livsmedelsverket

  Livsmedelsverkets symbol Nyckelhålet firar 25 år. Nu har Livsmedelsverket gjort en film som med humor beskriver vad Nyckelhålet står för – ett smart matval. - Vi vill att fler ska få veta att
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-02-26
 • Delstudie: PartilleAle H2O

  I slutet av 2013 startade delstudien PartilleAle H2O i kommunerna Partille, Ale och delar av Göteborg. Syftet med delstudien är att ge ökade kunskap om hur olika vattenreningsmetoder påverkar
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-03-23
 • Frågor och svar

  Frågor och svar om pågående studier PartilleAle H2O, FalunBorlänge H2O och H2O Ledningsnät På denna sida ger vi svar på några vanligt förekommande frågor om studien. Klicka nedan på länk till
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-01-27
 • Livsmedelstillsatser - CCFA

  Kommitténs mandat I kommitténs mandat ingår följande. CCFA har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna acceptabla nivåer för individuella livsmedelstillsatser Kommittén tar fram
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-05-02
 • Kontaminanter i livsmedel - CCCF

  Kommitténs mandat CCCF har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna tillåtna gränsvärden och, om det behövs, revidera befintliga vägledningsgränsvärden för kontaminanter och
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-05-27
 • Nutrition och livsmedel för särskilda näringsändamål - CCNFSDU

  Kommitténs mandat I kommitténs mandat ingår att på uppdrag av CAC studera specifika nutritionsproblem och ge CAC råd om generella nutritionsfrågor att göra utkast till generella villkor som avser
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-01-09
 • Ta del av allmänna handlingar

  De flesta handlingar som kommer in till eller upprättas av Livsmedelsverket är allmänna handlingar. Det kan till exempel vara ett brev till Livsmedelsverket, ett beslut som Livsmedelsverket fattat
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-10-17
 • Pålitlig information

  Pålitlig information:                                       - ingen ska blir lurad Är köttet på menyn vad det utges för att vara?  Anges allergi-framkallande ämnen? Kommer varan från den region som 
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-01-10
 • Område Livsmedelskontroll

  Livsmedelskontroll Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel och att företagen får en kontroll som utvecklar deras verksamheter. Alla ska kunna lita på att maten är okej,
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-01-12
 • Nationellt nätverk för bra matvanor

  Det nationella nätverket för bra matvanor arbetar för matvanor som är hållbara såväl för hälsan och miljön som ur ett socialt perspektiv. Livsmedelsverket leder ett Nationellt nätverk för bra
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-01-24
 • Riskvärderingskommittéer - JECFA, JEMRA, JMPR

  JECFA, JEMRA OCH JMPR är oberoende vetenskapliga kommittér som administreras av FAO och WHO. JECFA - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives JECFA är en oberoende internationell
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-12-13
 • Rapporter 2014

  Här listas rapporter som Livsmedelsverket publicerat eller varit med och tagit fram. Enklast hittar du rapporter genom att klicka på "Sök via kategori istället" under sökboxen högst upp på sidan och
  Sida - Rapporter - Uppdaterad 2015-03-07