Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat

Vinflaskor

Det finns många lagar inom området sprit och alkoholdrycker. Flera olika myndigheter är inblandade i bland annat tillståndsprövning och offentlig kontroll.

Nytt sedan december 2023 om märkning

Vinodling

Om du vill börja med vinodling ska du registrera din produktion hos länsstyrelsen. Registreringen och kontrollen är avgiftsfri. Om du bara odlar vindruvor för eget bruk behöver du inte registrera dig.

EU:s bestämmelser för vinområdet är omfattande. I Sverige gäller inte alla bestämmelser eftersom vår vinodling är och har varit mycket liten. Här gäller till exempel inte förbudet mot att plantera nya vinstockar och vi behöver inte heller föra vinodlingsregister.

Godkännande enligt lagen om alkoholskatt

Tänk på att alkoholvaror (drycker, preparat, teknisk sprit m.m.)  kan omfattas av lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS). Kontakta Skatteverket för att få information om vad som krävs för just din verksamhet. Notera också att rätten att bedriva partihandel med alkoholdrycker är knuten till de godkännanden som Skatteverket beslutar om enligt LAS.

Tillverkning av spritdrycker eller vin av druvor

Tillverkning av spritdrycker eller vin kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket. Tillverkning av vin för eget bruk kräver inget tillstånd.

Du ska också registrera din livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket, vilket kostar 1050 kr. Livsmedelsverket kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Kontrollavgiften, som du betalar efter kontrollen, baseras på var anläggningen hamnar i den riskklassificering som Livsmedelsverket gör av anläggningen och hur lång tid kontrollen tar.

Har du egen odling av druvor för vinproduktion eller spannmål ska denna del av anläggningen vara registrerad hos länsstyrelsen.

Tillverkning av övriga alkoholhaltiga drycker

Tillverkning av folköl, starköl och andra  jästa alkoholdrycker drycker av frukt, bär, sav eller liknande kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket. Tillverkning av alkoholhaltiga drycker, förutom spritdrycker, för eget bruk kräver inget tillstånd.

Du ska också registrera din livsmedelsanläggning hos den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden. En registreringsavgift kommer att tas ut. Kommunens livsmedelsinspektör kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Kontrollavgiften baseras på var anläggningen hamnar i den riskklassificering som miljö- och hälsoskyddsnämnden gör av företaget.

Har du egen odling av frukt eller bär, utvinner sav eller liknande ska denna del av verksamheten vara registrerad hos länsstyrelsen.

Tappning av vin

Om du köper in färdigt vin och ska packa om eller buteljera vinet utan att förändra det behöver du registrera din livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket, vilket kostar 1050 kr. Livsmedelsverket kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera anläggningen. Kontrollavgiften, som du betalar efter kontrollen, baseras på var anläggningen hamnar i den riskklassificering som Livsmedelsverket gör av anläggningen och hur lång tid kontrollen tar.

Import och införsel av vin och andra alkoholhaltiga drycker

Om du vill importera vin eller andra alkoholhaltiga drycker ska du registrera din livsmedelsanläggning hos kommunens miljöförvaltning.

För att du ska kunna sälja vin och andra alkoholdrycker i Sverige måste du vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt de regler som gäller i lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Du ansöker om sådant godkännande hos Skatteverket.

Alkoholhaltiga preparat

Varor som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel som omfattas av läkemedelslagen kallas alkoholhaltiga preparat. Gruppen omfattar bland annat kosmetiska produkter, desinfektionsmedel, bilvårdsprodukter, rengöringsmedel samt livsmedel – till exempel kosttillskott, praliner och matlagningsvin.

För att få tillverka alkoholhaltiga preparat som är livsmedel ska du registrera livsmedelsanläggningen hos den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Alkoholdrycksliknande preparat

Om det alkoholhaltiga preparatet kan jämställas med alkoholdrycker, eller kan antas användas för att berusa sig tillhör det sannolikt en undergrupp av alkoholhaltiga preparat. Undergruppen kallas alkoholdrycksliknande preparat.

Exempel på produkter som har stora likheter med alkoholdrycker är till exempel slush med alkohol eller alkoholhaltig glass. Det kan även vara fråga om produkter som fungerar som ersättning för, eller komplement till, alkoholdrycker. Ett exempel är ett alkoholhaltigt tilltugg.

Det är förmodligen också ett alkoholdrycksliknande preparat om preparatet genom upptining, kylning, avskiljning av beståndsdelar eller tillförsel av vätska går att omvandla till en alkoholdryck. Detta gäller trots att producenten inte tillverkat produkten i syfte att berusa.

Skattepliktiga alkoholdrycksliknande preparat

För alkoholdrycksliknande preparat som är skattepliktiga gäller delvis andra regler än för övriga alkoholhaltiga preparat. Till exempel är det endast Systembolaget och partihandlare med godkännande som upplagshavare eller registrerad varumottagare, enligt lagen om alkoholskatt, som får föra in eller importera samt bedriva partihandel med alkoholdrycksliknande preparat på den svenska marknaden. Försäljning av alkoholdrycksliknande preparat i detaljhandeln får endast ske via Systembolaget.

Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet över de företag som bedriver handel med alkoholhaltiga preparat samt över partihandel, införsel och import av alkoholdrycksliknande preparat.

Teknisk sprit

Teknisk sprit är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat liknande ändamål under vissa förutsättningar. Teknisk sprit används huvudsakligen inom ramen för yrkesmässig verksamhet. Det kan till exempel vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri.

Tillverkning och försäljning av teknisk sprit får bara bedrivas av den som har godkänts som upplagshavare för sådan sprit enligt lagen om alkoholskatt. Kontakta Skatteverket för mer information.

Registrering av livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket

Om din livsmedelsanläggning ska registreras hos Livsmedelsverket bör du tänka på följande:

  • Det finns en särskild blankett för registrering. Du hittar den via länk under detta stycke.
  • En registrering motsvarar inte ett godkännande av anläggningen, utan är bara en registrering av uppgifter om livsmedelsföretagare, anläggning och verksamhet.
  • Ett beslut om registrering skickas till dig inom två veckor från det att verket tagit emot din anmälan.
  • Du behöver inte skicka in din anmälan långt i förväg. Registrering är en relativt snabb process och verksamheten får starta två veckor efter att en komplett anmälan kommit in till Livsmedelsverket, eller tidigare om verket beslutar det.
  • En registreringsavgift på 1050 kr tas ut. Därefter kommer Livsmedelsverket så småningom att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Efter kontrollen får du betala en avgift som baseras på riskklassificeringen av företaget, och hur lång tid kontrollen tar.

Märka viner med druvsort och årgång

Branschriktlinjer

Tillverknings- och märkningsregler

Senast granskad 2024-01-15