Föreskrifter i nummerordning 2014

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2014.

 LIVSFS  Status Ämne 

LIVSFS 2014:1

 Ersätter LIVSFS 2013:1

Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 

LIVSFS 2014:2

Upphävd genom LIVSFS 2020:6 

Livsmedel för särskilda grupper, modersmjölksersättning

LIVSFS 2014:3

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

Livsmedelshygien

LIVSFS 2014:4

Upphäver LIVSFS 2002:47 och LIVSFS 2004:27
Gällande

LIVSFS 2014:5

Ändrar SLVFS 1997:27
Gällande

LIVSFS 2014:6

Ändrar SLVFS 1997:30
Upphävd genom LIVSFS 2016:11

LIVSFS 2014:7

Ändrar SLVFS 2000:14
Upphävd genom LIVSFS 2016:7

LIVSFS 2014:8

Ändrar SLVFS 2000:15
Upphävd genom LIVSFS  2019:1

LIVSFS 2014:9

Ändrar SLVFS 2000:22 
Gällande

LIVSFS 2014:10

Ändrar LIVSFS 2003:9 Upphävd genom LIVSFS 2023:3

LIVSFS 2014:11

Ändrar LIVSFS 2003:10
Gällande 

LIVSFS 2014:12

Ändrar LIVSFS 2003:11 
Gällande

LIVSFS 2014:13

Ändrar LIVSFS 2003:13 
Gällande

LIVSFS 2014:14

Ändrar LIVSFS 2003:16 
Gällande

LIVSFS 2014:15

Ändrar LIVSFS 2003:17 
Gällande

LIVSFS 2014:16

Ändrar LIVSFS 2003:18 
Gällande

LIVSFS 2014:17

Ändrar LIVSFS 2003:45
Gällande

LIVSFS 2014:18 

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande 

LIVSFS 2014:19 

Ändrar LIVSFS 2006:12
Gällande 

LIVSFS 2014:20

Upphävd genom LIVSFS 2020:6 

Livsmedel för särskilda grupper, modersmjölksersättning 

LIVSFS 2014:21

Upphävd genom LIVSFS 2020:6 

LIVSFS 2014:22 

Upphäver LIVSFS 2011:19
Gällande

Vissa fiskarter från Östersjöområdet

LIVSFS 2014:23 

Ändrar SLVFS 2001:37 
Gällande

LIVSFS 2014:24

Upphäver LIVSFS 2012:4
Inte gällande

Livsmedelsenzymer, rökaromer och livsmedelstillsatser

 LIVSFS 2014:25

 Gällande

 Livsmedelsenzymer

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2023-07-03