Föreskrifter i nummerordning 2002

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2002.

LIVSFS Status Ämne 
2002:52

Ändrar SLVFS 1990:10
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

Livsmedelstillsyn med mera

2002:51

Ändrar SLVFS 1996:5 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Hantering av livsmedel

2002:50

Ändrar SLVFS 1998:30 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Avgifter, offentlig kontroll vid slakterier, styckningsanläggningar samt kyl- och fryshus

2002:49

Upphävd genom LIVSFS 2006:13

Provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av vissa främmande ämnen

2002:48

 Gällande

 Alkoholhaltiga drycker, vin

2002:47

Upphävd genom LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning

2002:46

Upphävd genom LIVSFS 2003:39

Användning av vissa råvaror som tidigare ansetts som tillsatser enligt friregeln

2002:45

Ändrar SLVFS 1996:5 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Hantering av livsmedel

2002:44

Ändrar SLVFS 1993:19 Upphävd genom LIVSFS 2004:27

Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning

2002:43

 (sid 1-65)
(sid 66-130)
(sid 131-200)
(sid 201-273)
Ändrar LIVSFS 2004:14
Upphävd genom LIVSFS 2006:22

 Bekämpningsmedel

2002:42

Ändrar SLVFS 1993:18 Upphävd genom LIVSFS 2003:2

Material i kontakt med livsmedel

2002:41

Ändrar LIVSFS 2002:33
Inte gällande

Utförsel och export av fisk från Östersjöområdet

2002:40

Ändrar SLVFS 1999:34 Upphävd genom LIVSFS 2005:3

Läkemedelsrester, karenstider

2002:39

Upphävd genom LIVSFS 2003:15

Import, fikon, hasselnötter och pistaschmandlar från Turkiet 

2002:38

Upphävd genom LIVSFS 2003:15

Import, jordnötter från Kina

2002:37

Ändrar LIVSFS 2002:33
Inte gällande

Utförsel och export av fisk från Östersjöområdet

2002:36

Ändrar SLVFS 1999:21 Upphävd genom LIVSFS 2004:3

Import, animaliska livsmedel

2002:35

Ändrar SLVFS 1991:12 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Avgifter, tillstånd eller godkännanden

2002:34

Ändrar SLVFS 1999:34 Upphävd genom LIVSFS 2005:3

Läkemedelsrester, karenstider

2002:33

 Inte gällande

Utförsel och export av fisk från Östersjöområdet

2002:32

Ändrar SLVFS 2001:5 Upphävd genom LIVSFS 2002:43

 Bekämpningsmedel

2002:31

Ändrar SLVFS 1999:22 Upphävd genom LIVSFS 2003:20

 Tillsatser

2002:30

Ändrar SLVFS 1999:21 Upphävd genom LIVSFS 2004:3

Import, animaliska livsmedel

2002:29

Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Slakt av strutsfåglar

2002:28

Ändrar SLVFS 1994:11 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Slakt med mera av fjäderfä

2002:27 (inneh förteckn)
(bilaga 10)
(bilaga 11-16)
Ändrar SLVFS 1996:32 Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

 Slakt av tamboskap och hägnat vilt

2002:26 Ändrar SLVFS 1999:34 Upphävd genom
LIVSFS 2005:3

Läkemedelsrester, karenstider

2002:25 Upphävd genom
LIVSFS 2003:40

Gelévaror 

2002:24 Ändrar SLVFS 2000:15 Upphävd genom
LIVSFS  2019:1

Livsmedel för särskilda grupper, speciella medicinska ändamål

2002:23 Ändrar SLVFS 1997:30 Upphävd genom
LIVSFS 2016:11

Livsmedel för särskilda grupper, kostersättning för viktkontroll

2002:22 Ändrar SLVFS 1997:27
Gällande

Livsmedel för särskilda grupper, barnmat

2002:21

Ändrar SLVFS 1994:46
Inte gällande

Livsmedel för särskilda grupper, modersmjölksersättning

2002:20

Ändrar SLVFS 2000:14 Upphävd genom
LIVSFS 2016:7

 Livsmedel för särskilda grupper

2002:19

Ändrar SLVFS 1983:2 Upphävd genom LIVSFS 2018:5

 Berikning

2002:18

Upphävd genom LIVSFS 2009:14

Berikningsmedel i livsmedel för särskilda näringsändamål

2002:17

Upphävd genom LIVSFS 2004:28

Införsel från och utförsel till Portugal av vissa livsmedel

2002:16

Ändrar SLVFS 1993:36 Upphävd genom LIVSFS 2012:3

 Främmande ämnen

2002:15

Ändrar SLVFS 1994:2 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Hantering av fiskvaror med mera

2002:14

Ändrar SLVFS 2000:43 Upphävd genom LIVSFS 2002:49

Provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av vissa främmande ämnen

2002:13

Ändrar SLVFS 1996:32 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Slakt av tamboskap och hägnat vilt

2002:12

Ändrar SLVFS 1996:17 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Malet kött och köttberedningar

2002:11

Upphävd genom LIVSFS 2003:15

 Import, stjärnanis

2002:10

Ändrar SLVFS 2001:5 Upphävd genom LIVSFS 2002:43

 Bekämpningsmedel

2002:9

 Ersätter SLVFS 2001:4

Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 

2002:8

Ändrar SLVFS 1999:34 Upphävd genom LIVSFS 2005:3

Läkemedelsrester, karenstider

2002:7

Ändrar SLVFS 1998:17 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Slakt av ren och annan hantering av renkött

2002:6

Ändrar SLVFS 1996:32 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Slakt av tamboskap och hägnat vilt

2002:5

Ändrar SLVFS 1996:17 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Malet kött och köttberedningar

2002:4

Ändrar SLVFS 1994:42 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Slakt av tamkanin och hantering av färskt tamkaninkött

2002:3

Ändrar SLVFS 1994:40 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Slakt och annan hantering av frilevande vilt

2002:2

Ändrar SLVFS 1994:11 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Slakt med mera av fjäderfä

2002:1

Ändrar SLVFS 1994:10 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

 Köttprodukter

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2022-03-16