Nyheter mat och hälsa

Här listar vi Livsmedelsverkets Nyheter om mat och hälsa. Prenumerera på utskicken via e-post eller RSS gör du längst ner i sidfoten på webbplatsen. 

 • Hushållens matsvinn fortsätter minska

  De svenska hushållens matsvinn fortsätter att minska, visar ny statistik från Naturvårdsverket. Även livsmedelsbutikernas matsvinn minskar. Flera stora satsningar och en allt högre medvetenhet bland konsumenter anses ha bidragit till minskningen.

  2023-02-02 -

 • Nya nordiska näringsrekommendationer – synpunkter välkomnas på vetenskapligt underlag om hållbarhetsaspekter inklusive miljö

  Uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna pågår för fullt. I den nya upplagan vägs, förutom hälsa, även miljö- och andra hållbarhetsaspekter in. Nu välkomnas synpunkter på de vetenskapliga underlag som rör miljö- och andra hållbarhetsaspekter, som har särskilt fokus på nordiska förhållanden.

  2023-01-31 -

 • Kunskapsgenomgång om sötningsmedel

  Om – och så fall hur – sötningsmedel påverkar vår hälsa är en fråga som diskuteras i många konsumentforum. Livsmedelsverket har sammanställt aktuell forskning på området. Syftet var att ta reda på om sötningsmedel kan ge oönskade effekter på tarmflora, mättnadskänsla, sötsug och totalt energiintag.

  2022-12-21 -

 • Vilka styrmedel fungerar för att påverka människors matvanor?

  Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige. Så hur kan matvanorna bli bättre? I flera andra länder används styrmedel som skatt på drycker med tillsatt socker, sänkt moms på nyttig mat eller nationella skolfruktsprogram. En litteraturstudie som Livsmedelsverket har gjort visar att sådana styrmedel kan påverka konsumtionen och därmed bidra till bättre hälsa.

  2022-12-12 -

 • Nu startar en ny matkorgsundersökning

  Livsmedelsverket genomför regelbundet så kallade matkorgsundersökningar. Syftet är att undersöka hur mycket näringsämnen och ämnen som kan vara skadliga som finns i maten. Maten köps i vanliga butiker och är den mat som många av oss äter mycket av. Nu har Matkorgen 2022 startat.

  2022-12-08 -

 • Ny sammanställning bekräftar och stärker nyttan med fullkorn

  De positiva hälsoeffekterna av att äta mer fullkorn är klart större än riskerna med kadmium och andra oönskade ämnen, som kan finnas i fullkornsprodukter. Det visar en ny sammanställning från Livsmedelsverket.

  2022-12-02 -

 • Bättre förutsättningar för sjukhusmåltider kan leda till kortare vårdtider

  Måltidsverksamheterna på landets sjukhus har utvecklats positivt de senaste åren, trots det äts maten inte alltid upp. Det är allvarligt för patienter som riskerar undernäring. En pressad vårdpersonal med för lite tid och för låg kunskap om matens medicinska betydelse kan vara hinder. Det visar en kartläggning som Livsmedelsverket har gjort.

  2022-11-21 -

 • Mycket salt i köpta färdigrätter och uteluncher

  Det räcker med en stor lunchportion från en restaurang eller snabbmatställe för att få i sig ohälsosamt mycket salt. Det visar analyser som Livsmedelsverket har gjort på färdiga lunchrätter från butiker, snabbmatställen och lunchrestauranger. Därför fortsätter nu Livsmedelsverkets arbete med att tillsammans med livsmedelsbranschen få ner salthalten i maten.

  2022-10-17 -

 • Ny version och nya funktioner i Livsmedelsdatabasen och Sök näringsinnehåll

  En ny version av Livsmedelsdatabasen finns nu på sidan Sök näringsinnehåll. Den ger bland annat möjligheten att välja vilka näringsämnen som visas samt att se fördjupad information om de produkter som ingått i en analys av ett livsmedel. För att ytterligare förbättra Sök näringsinnehåll vill vi gärna ha dina synpunkter. Delta i vår användarundersökning av Sök näringsinnehåll!

  2022-06-17 -

 • Webinarium om arbetet med nya nordiska näringsrekommendationer

  Onsdag 25 maj bjuder arbetsgruppen och norska Helsedirektoratet in alla intresserade till ett webinarium om arbetet med de nya nordiska näringsrekommendationerna.

  2022-05-18 -