Husdjur i restaurang och livsmedelsbutik

Hundar och andra husdjur ska inte vara i exempelvis restaurangkök eller andra ställen där livsmedelsföretag bereder, hanterar eller lagrar livsmedel. Däremot får de vanligtvis vistas i själva restaurangen eller kaféet, och ibland även i matbutiken. För ledar- och assistenshundar gäller att de alltid bör få följa med in i restaurang och i butik.

Husdjur får normalt inte vara i utrymmen där livsmedelsföretag bereder, hanterar och lagrar livsmedel. Det beror på att djuren skulle kunna smutsa ner livsmedlen, eller överföra smitta till livsmedlen. Sådana utrymmen kan till exempel vara restaurangkök eller kylrum.

Serveringsutrymme på kafé eller restaurang

Serveringslokalen i en restaurang eller ett kafé är inte ett utrymme där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. Eftersom serveringsdelen är ett utrymme där kunder har tillträde i ytterkläder och skor ska livsmedlen som finns i lokalen skyddas från förorening, till exempel genom att ligga i en serveringsdisk. Därför är det oftast möjligt att tillåta hundar och andra husdjur i en sådan lokal.

Det är dock alltid företagaren som avgör om hundar och andra husdjur är välkomna i lokalen. Ett skäl att neka kan exempelvis vara av hänsyn till allergiska eller hundrädda gäster eller att man bedömer att det finns risk att djuren kan komma in i utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras.

Kundutrymmen i matbutiker

I kundutrymmen i en matbutik förvaras ofta livsmedel, men precis som i serveringslokaler är vanligtvis de hygieniska riskerna med att tillåta hundar mycket små. En butiksägare kan anpassa sin butik och i samråd med sin kontrollmyndighet tillåta husdjur i kundutrymmet.

Ledar- och assistenshundar bör alltid få tillträde

Livsmedelslagstiftningen har alltså regler för att husdjur i vissa fall inte får tillåtas i livsmedelslokaler. Men det också finns andra regelverk att ta hänsyn till. En person med funktionsnedsättning bör alltid tillåtas att ta med sig sin ledarhund, servicehund eller signalhund in i en serveringslokal och i vanliga kundutrymmen i en livsmedelsbutik, eftersom det skulle kunna ses som diskriminering att neka tillträde. Livsmedelsverket bedömer inte att sådana hundar utgör någon risk för livsmedelssäkerheten. Därför bör livsmedelsföretagare alltid ordna sin verksamhet så att eventuell smittorisk från dessa hundar blir så liten som möjligt.

Senast granskad 2024-02-21