Mikrobiologisk kompetensprövning

Tre vialer

Laboratorier kan objektivt pröva sin analyskompetens genom att delta i program för kompetensprövning.

Kompetensprövningsprogram

Livsmedelsverket har arrangerat kompetensprövningar inom mikrobiologi sedan 1981. Programmen är godkända av SWEDAC, Sveriges ackrediteringsorgan, enligt SS-EN ISO-IEC 17025 och SS-EN ISO-IEC 17043.

Hur en provomgång går till

  • Livsmedelsverket skickar ut ett eller flera prov för analys till de laboratorier som anmält sig för att delta.
  • Deltagare rapporterar analysresultat inom en bestämd tidsperiod.
  • Resultaten bearbetas statistiskt och sammanställs i en rapport som läggs ut på Livsmedelsverkets hemsida.

Länkar

Rapporter

År Livsmedel Dricksvatten
2023

LM Januari 2023

LM April 2023

LM Oktober 2023

DV Mars 2023

DV September 2023

2022

LM Januari 2022

LM April 2022

LM Oktober 2022

DV Mars 2022

DV September 2022

2021

LM Januari 2021

LM April 2021

LM Oktober 2021

DV Mars 2021

DV September 2021

2020

LM Januari 2020

LM April 2020

LM Oktober 2020

DV Mars 2020

DV September 2020

2019

LM Januari 2019

LM April 2019

LM Oktober 2019

DV Mars 2019

DV September 2019

2018

LM Januari 2018

LM April 2018

LM Oktober 2018

DV Mars 2018

DV September 2018

2017

LM Januari 2017

LM April 2017

LM Oktober 2017

DV Mars 2017

DV September 2017

2016

LM Januari 2016

LM April 2016

LM Oktober 2016

DV Mars 2016

DV September 2016

2015

LM Januari 2015

LM April 2015

LM Oktober 2015

DV Mars 2015

DV September 2015

2014

LM Januari 2014

LM April 2014

LM Oktober 2014

DV Mars 2014

DV September 2014

2013

LM Januari 2013

LM April 2013

LM Oktober 2013

DV Mars 2013

DV September 2013

Behandling av personuppgifter

Vi samlar in, behandlar och lagrar uppgifter om dig/ditt laboratorium för att kunna hantera dina/era beställningar av prover från oss. Uppgifter samlas även in, bearbetas och lagras för att kunna administrera och utvärdera ditt/ditt laboratoriums deltagande i våra PT. Insamlad data kommer emellanåt att användas för att skicka ut relevant information till dig/ditt laboratorium, eller för att be om ert deltagande i enkäter. I undantagsfall kan anonymiserad data delas med tredje part, efter vårt egen bedömning.

Senast granskad 2022-08-11