Föreskrifter i nummerordning 2012

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2012.

LIVSFS Status Ämne 
2012:9

Ändrar LIVSFS 2005:22
Gällande

Handel inom EU, animaliska livsmedel

2012:8

Ändrar LIVSFS 2009:3
Upphävd genom
LIVSFS 2021:13

Provtagning och analys, karenstider

2012:7

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

Livsmedelshygien

2012:6

Upphävs av LIVSFS 2024:2 överg best 241001
Gällande

Snus och tuggtobak

2012:5

Ändrar/omtryck 
LIVSFS 2002:47
Upphävd genom
LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning

2012:4

Upphäver LIVSFS 2007:15, LIVSFS 2004:15 och SLVFS 1993:34
Upphävd genom
LIVSFS 2014:24

Livsmedelsenzymer, rökaromer och livsmedelstillsatser 

2012:3

Upphäver SLVFS 1993:36
Gällande

Främmande ämnen

2012:2

Upphäver SLVFS 1973:17
Inte gällande

Slakt av ren i gränstrakterna mellan Sverige och Norge

2012:1

Ersätter LIVSFS 2011:1

Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2024-03-19