Cyklamat

Cyklamat får exempelvis användas till drycker, desserter, lättsockrad sylt, bantningspreparat och kosttillskott.

Cyklamat, E 952, är det vardagliga namnet på sötningsmedlen cyklaminsyra, kalciumcyklamat och natriumcyklamat.

Tidigare var cyklamat endast tillåtet i så kallat bordsötningsmedel i Sverige men får i dag användas till många fler livsmedel.

Kan cyklamat vara farligt för hälsan?

Diabetiker är enligt Livsmedelsverket en riskgrupp som eventuellt kan få i sig mer cyklamat än det acceptabla dagliga intaget, ADI. ADI-värdet motsvarar den högsta mängd av ett ämne som en person kan få i sig dagligen under hela sin livstid utan hälsorisk.

Senast granskad 2023-11-24