Livsmedelsanläggningar

I Sverige finns drygt 102 700 livsmedelsföretag, allt ifrån små kiosker till stora livsmedelsindustrier. På den här sidan hittar du länk till EU-godkända anläggningar. I menyn kan du även gå till andra livsmedelsanläggningar. 

Ansvaret för den offentliga kontrollen av dessa livsmedelsanläggningar fördelas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och de kommunala miljöförvaltningarna. Detta regleras i 23§ i livsmedelsförordningen.

Livsmedelsverket har kontrollansvar för cirka 1300 livsmedelsanläggningar, bland annat slakterier, styckningsanläggningar, större anläggningar för kött-, mjölk, fisk- och äggprodukter, äggpackerier, tåg, flyg, vin- och spritanläggningar, samt andra större livsmedelsproduktionsanläggningar. 

Livsmedelsverket har även ansvar för listning av samtliga svenska EU-godkända livsmedelsanläggningar.

Senast granskad 2021-10-12