Registrera eller godkännas av Livsmedelsverket

Livsmedelsverket kontrollerar framförallt de företag som hanterar animaliska livsmedel och som är före detaljhandelsledet i livsmedelskedjan. Här kan du läsa om hur du registrerar eller ansöker om godkännande av ditt företag hos Livsmedelsverket.

Registrering eller godkännande

Om ditt företag ska kontrolleras av Livsmedelsverket ska det registreras eller godkännas innan du startar. En registrering är en enkel process, medan ett godkännande kräver att Livsmedelsverkets inspektörer kontrollerar verksamheten på plats.

Registrera en livsmedelsanläggning

Ska du starta ett företag som tillverkar vin- eller spritdrycker, ett skeppshandelslager, tullager eller en järnvägsvagn där du hanterar livsmedel? Det är exempel på företag som kontrolleras och registreras hos Livsmedelsverket.

Använd blanketten här nedanför. Där fyller du i uppgifter om ditt företag och skickar in till Livsmedelsverket.  Därefter får du ett beslut om registrering. Du behöver inte skicka in din anmälan långt i förväg. Registrering är en relativt snabb process och verksamheten får starta cirka två veckor efter att en komplett anmälan kommit in till Livsmedelsverket och du har fått ett beslut.  

Livsmedelsverket besöker så småningom anläggningen för att kontrollera att verksamheten följer lagen.

Livsmedelsverket tar ut en avgift för registreringen. När du är registrerad hos Livsmedelsverket ska du också betala en kontrollavgift varje år.

Godkännande av anläggning som hanterar animaliska livsmedel

När du ska starta en anläggning som ska hantera och leverera animaliska livsmedel till andra led i livsmedelskedjan än till konsument, till exempel till butiker eller restauranger, måste anläggningen först godkännas av Livsmedelsverket. Det kan vara ett mejeri, ett äggpackeri eller en charkfabrik.

När du ansökt om godkännande prövar Livsmedelsverket om anläggningen uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Det innebär bland annat att Livsmedelsverket besöker och kontrollerar om företagets lokaler, utrustning och verksamhetsrutiner uppfyller de relevanta kraven i lagstiftningen.

Innan du får starta din verksamhet måste du få ett beslut om godkännande från Livsmedelsverket.

Godkända anläggningar får ett särskilt godkännandenummer från Livsmedelsverket. Numret ska anges i identifieringsmärkningen av de livsmedel som produceras eller förpackas vid anläggningen. På så sätt kan produkterna spåras till den anläggning där det är förpackat eller producerat.

Stockholms eller Göteborgs kommun

Om den godkända anläggningen finns i Stockholms eller Göteborgs kommun överförs kontrollansvaret från Livsmedelsverket till kommunen efter att Livsmedelsverket har godkänt anläggningen. Då är det kommunen som utför den löpande kontrollen.

Starta slakteri, stycknings- och vilthanteringsanläggning

 

Senast granskad 2020-10-07