Tillverkare av skyddade beteckningar

Dessa listor syftar till att ge information om tillverkare av så kallade skyddade beteckningar.

För geografiska-, ursprungsbeteckningar och garanterade traditionella specialiteter så ska kontrollmyndigheten kontrollera att produktspecifikationen följs före utsläppande på marknaden.

Nedan listas tillverkare av skyddade beteckningar kategoriindelade i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2006.

Senast granskad 2022-03-23