Hepatit A

Hepatit A är ett virus som orsakar leversjukdomen hepatit A, en inflammation som ger gulsot. Hepatit A förekommer främst i länder med dåliga sanitära förhållanden. Viruset smittar oftast från person till person, men sprids också via livsmedel och dricksvatten.

Vad är Hepatit A?

Hepatit A är ett virus som orsakar leversjukdomen hepatit A, en inflammation som ger gulsot. Hepatit A är mycket smittsamt.

Var finns Hepatit A?

Hepatit A-virus finns i tarmen hos smittade människor och sprids via avföringen. Därför kan det finnas i avloppsvatten. Livsmedel kan antingen förorenas av förorenat vatten eller om det har hanterats av en smittad person. Virus kan inte föröka sig i livsmedel, men det krävs inte heller eftersom det inte behövs mer än 10-100 viruspartiklar för att bli sjuk.

Hepatit A kan spridas via mat som tillverkats under förhållanden med dålig hygien och som inte behöver värmas innan den ska ätas, till exempel musslor och ostron, sallad, frysta importerade bär och kranvatten som inte är behandlat och kontrollerat. Viruset kan också spridas från person till person.

Symtom

De första symtomen på hepatit A är feber, trötthet, magsmärtor, illamående, och kräkningar. Efter några dagar kan hud och ögonvitor bli gula, urinen mörk och avföringen ljusare än normalt. Alla som insjuknar blir inte gula, men de flesta är besvärade av trötthet och kan ha dålig matlust under veckor till månader. Hepatit A läker normalt av sig själv och de allra flesta är friska efter ca två månader.

Små barn som infekteras med hepatit A har sällan sjukdomssymtom och kan därför bidra till stor spridning av sjukdomen i länder där viruset är vanligt.

Särskilda riskgrupper

Alla kan drabbas av infektionen. Personer med kroniska leversjukdomar löper större risk att drabbas av komplikationer.

Så minskar du risken att bli sjuk

  • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat.
  • Ät inte okontrollerade musslor och ostron.
  • Drick inte kranvatten som inte är behandlat (klorerat eller motsvarande).
  • Undvik is om du inte vet om den är tillverkad av vatten som är säkert att dricka.
  • Vaccinera dig - Vaccination mot hepatit A skyddar dig mot gulsot som orsakas av hepatit A-virus i maten.
  • Hepatit A-virus dör av värme, upphettad mat minskar därför risken att du får i dig virus som kan göra dig sjuk.

Precis som vid andra magsjukor bör du inte laga mat till andra om du är smittad av hepatit A. Då minskar risken att du smittar andra.

Virus

Senast granskad 2024-06-07