NRL Listeria monocytogenes

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) för bakterien Listeria monocytogenes.  Det är den enda arten av Listeria som anses vara sjukdomsframkallande hos människor.

Som NRL för Listeria monocytogenes deltar en representant från Livsmedelsverket på workshops arrangerade av det europeiska referenslaboratoriet (EURL) som ligger under ANSES, motsvarande Livsmedelsverket i Frankrike. Där får alla representanter för NRL Listeria monocytogenes från EU:s medlemsstater ta del av pågående metodutvecklingar.  NRL-nätverket är även viktigt i samarbetet för att utreda internationella livsmedelsburna utbrott och dra lärdomar från tidigare nationella livsmedelsburna utbrottsutredningar.

NRL för Listeria monocytogenes bidrar aktivt med smittspårningsstöd genom att koordinera sekvensering av bakterieisolat från livsmedelsprov och omgivningsprov i samband med utbrottsutredningar och från livsmedelsprov tagna inom offentlig kontroll. Dessa bakterieisolat jämförs sedan med Listeria monocytogenes från patienter vilket kan bidra till att ursprunget till smittan hittas snabbare.

 

 

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2023-05-23