Föreskrifter i nummerordning

Här finns föreskrifter utgivna av livsmedelsverket från år 1995 och fram till nu. En del av dessa har upphört att gälla. De  går bara att hitta via länk på denna sida och är alltså inte sökbara i sökfunktionen "sök lagstiftning".

Via sökfunktionen får du tillgång till gällande lagstiftning - välj kategori Lagstiftning.

Senast granskad 2021-02-11