Matsvinn

Matsvinn är mat som går bra att äta men av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen, men mat slängs i onödan i hela livsmedelskedjan av många olika skäl. Det behövs också en mängd åtgärder för att komma åt problemet.  Här är det viktigt att alla bidrar. 

Att minska matsvinnet i världen är ett viktigt bidrag till klimatet, därför har FN som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet, och minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan.

Sveriges matsvinn måste minska

Regering har beslutat om att Sveriges matsvinn ska minska enligt målen i Agenda 2030. Ambitionen är att hålla ännu högre takt. Livsmedelsverket har tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett pågående regeringsuppdrag för att arbeta med detta. Du kan läsa mer om uppdraget från regeringen i den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn.

""
Tips för att minska matsvinn

Planering, förvaring och tillagning påverkar matsvinnet hemma. Här finns våra tips samlade.

""
Vad betyder datummärkningen?

Bäst före-datum och sista förbrukningsdag är datummärkningar på förpackade livsmedel.

Förvara frukt och grönt rätt

Vissa grönsaker och frukter mår bäst i kyla, andra kan få köldskador om de förvaras i kylskåp. Här kan du läsa om hur du på bästa sätt förvarar din frukt och dina grönsaker.
Senast granskad 2024-03-25