Returpapper och kartong

Pappersförpackningar

De flesta tycker att återvinning är bra och returpapper används alltmer. Men när det gäller returpapper i kontakt med mat får man bara använda papper som renats, och bara till speciell mat. Fet mat eller mat som innehåller mycket vätska, ska inte vara i direkt kontakt med returpapper.

Är returpapper farligt att ha i kontakt med mat?

Återvunnet papper ska normalt sett inte användas i direkt kontakt med livsmedel.

Returpapper kan nämligen innehålla olika föroreningar. Det kan röra sig om kemiska ämnen i tryckfärger, lim och lösningsmedel från det tidigare använda materialet, till exempel tidningar. Andra föroreningar i returpapper kan vara träimpregneringsmedel, tungmetaller och PCB.

Eftersom det är svårt att veta vilka pappersmaterial returpapper består av kan man inte säkert veta vad ett visst papper innehåller. Därför är det omöjligt att bedöma om returmaterialet innebär en hälsorisk. I de flesta fall riskerar vi bara att få i oss väldigt lite av de skadliga ämnena.

Kan man ha hushållspapper i kontakt med mat?

Ja, men bara för kortare tids kontakt och i rumstemperatur. Hushållspapper är ofta baserat på återvunnet papper och ska egentligen inte användas i direkt kontakt med livsmedel om inte papperet speciellt är märkt för det ändamålet.

Det är störst risk att kemiska ämnen från returmaterial förs över till fet eller vattenhaltig mat som till exempel pizza eller bacon, och särskilt vid högre temperaturer.

Risken för att kemiska ämnen ska föras över till torra livsmedel är betydligt lägre.

Råd

Använd endast pappersprodukter och hushållspapper som är avsedda för kontakt med livsmedel.

Vilka regler gäller?

Det saknas i dag detaljerade EU-regler för papper i kontakt med livsmedel. De flesta tillverkare använder sig av de tyska rekommendationerna, utfärdade av Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, eller Europarådets rekommendationer. 

Förpackningar och köksredskap

Senast granskad 2024-03-13