Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

EU har ingått avtal med ett antal länder utanför EU för att underlätta handeln. Vissa av avtalen påverkar möjligheten att föra in livsmedel från de aktuella länderna och den offentliga kontrollen.

Handel med följande länder ska betraktas som unionsintern handel

  • Norge och Island
  • Schweiz
  • Liechtenstein

Vissa animaliska livsmedel från följande länder är undantagna krav om gränskontroll

  • Färöarna
  • Grönland

Avtalen med följande länder påverkar frekvensen av vissa kontroller och/eller kontrollavgifterna

  • Kanada
  • Chile
  • Nya Zeeland
Senast granskad 2024-07-01