Insynsrådet

Insynsrådets ledamöter utses av regeringen för viss tid. Generaldirektören är insynsrådets ordförande. För närvarande har insynsrådet åtta ledamöter. Insynsrådet sammanträder cirka fem gånger per år.

Insynsrådet har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge råd till generaldirektören.

Insynsrådets ledamöter till och med den 31 december 2018

  • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKL
  • Conny Andersson , Styrelseordförande Svenska kockars förening 
  • Carina Roos, Stabs- och hållbarhetschef Polarbröd
  • Cecilia Tisell GD och KO, Konsumentverket 
  • Sten Bergheden (m), politiker
  • Marianne Pettersson (s), politiker
  • Peter Svensson, divisionschef för Veterinärorganisationen SJV
  • Helena Ewenfält, fd kansliråd 
Senast granskad 2017-08-22