Insynsrådet

Insynsrådets ledamöter utses av regeringen för viss tid. Generaldirektören är insynsrådets ordförande. För närvarande har insynsrådet sju ledamöter. Insynsrådet sammanträder cirka tre gånger per år.

Insynsrådet har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge råd till generaldirektören.

Insynsrådets ledamöter

Följande ledamöter är förordnade från och med 1 juli 2023 till och med 30 juni 2025

  • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare
  • Claes Johansson, hållbarhetschef
  • Kerstin Johansson, ostmakare
  • Anna Olofsson, länsråd

Följande ledamöter är förordnade för perioden 1 juli 2023 till och med 31 januari 2027

  • Mikael Bäckström, lantbrukare
  • Sofia Skönnbrink, riksdagsledamot
  • Johanna Hornberger, riksdagsledamot
Senast granskad 2023-06-27