Insynsrådet

Insynsrådets ledamöter utses av regeringen för viss tid. Generaldirektören är insynsrådets ordförande. För närvarande har insynsrådet sju ledamöter. Insynsrådet sammanträder cirka tre gånger per år.

Insynsrådet har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge råd till generaldirektören.

Insynsrådets ledamöter från och med 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2023

  • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen
  • Henrik Lander (c), politiker
  • Malin Larsson (s), politiker
  • Cecilia Tisell, generaldirektör Konsumentverket
  • John Widegren (m), politiker
  • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
Senast granskad 2023-01-03