Bakterier

Salmonella

Salmonella är en bakterie som trivs bäst i tarmen hos människor och djur, men den överlever bra i andra miljöer också. Till exempel kan salmonella spridas från person till person via livsmedel eller vatten.

Vad är salmonella?

Salmonella är en bakterie som trivs bäst i tarmen hos människor och djur, men den överlever bra i andra miljöer också. Till exempel kan salmonella spridas från person till person via livsmedel eller vatten. Bakterierna sprids via avföring och kan på så vis smitta ned mark och vatten.

Var finns salmonella?

Salmonella finns främst i kött och ägg, men kan också finnas i andra livsmedel. I svenskt kött är det mycket ovanligt med salmonella eftersom kött från nöt, svin och höns regelbundet kontrolleras på slakterier och styckningsanläggningar. Inget kött man hittat salmonella i går till konsumenterna, utan det förstörs. Risken för salmonella i svenska ägg är mycket liten. Utomlands förekommer det dock att ägg innehåller salmonella. De flesta svenskar som drabbas av salmonella har blivit smittade utomlands.

Salmonella sprids via livsmedel som äts antingen utan att ha sköljts ordentligt, eller utan att ha hettats upp tillräckligt. Människor har till exempel blivit sjuka efter att ha ätit kyckling, anka, opastöriserad mjölk, sallad, groddar ägg, nötkött och fläskkött.

Sjukdomstecken

 Efter ett halvt till några dygn efter att man fått i sig bakterien drabbas man av kräkningar, diarréer, magkramper och feber. Detta varar oftast några dygn, men kan ibland bli mer långvarigt. I ovanliga fall kan man få följdsjukdomar som till exempel ledbesvär.

Hur undviker man att bli sjuk?

 Hetta upp maten ordentligt, till minst 70°C. Svenska kontrollerade ägg behöver däremot inte hårdkokas eftersom risken för att de innehåller salmonella är mycket liten. Skölj grönsaker noggrant. 

 

Fördjupning

Salmonella är en stavformad bakterie som tillhör familjen Enterobacteriaceae. Det finns cirka 2 300 olika serotyper av salmonellabakterien. Två vanligt förekommande serotyper i matförgiftningssammanhang är Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium.

Salmonellabakterier kan etablera sig i många olika miljöer men som har sitt ursprung i tarmen hos olika djur, både tama och vilda. Vissa salmonella-serotyper är värdspecifika, det vill säga de håller sig till en art, men de flesta är det inte.

De allvarligaste tarminfektionerna orsakade av salmonella orsakas av Salmonella typhi och Salmonella paratyphi. Dessa två hittas dock sällan i Sverige. S. typhi och S. paratyphi är specifika humanpatogener och kan orsaka tyfoidfeber respektive paratyfoidfeber.

Salmonella förekommer främst i kött men finns även i andra produkter. I svenskt kött är det mycket ovanligt med salmonella. I Sverige kontrolleras kött från nöt, svin och fjäderfä regelbundet på slakterier och styckningsanläggningar. Inget kött där man hittat salmonella går till konsument utan förstörs. Vegetabilier där man har påvisat Salmonella är till exempel importerade bladgrönsaker, groddar och kryddor.

Det är viktigt att skölja grönsaker ordentligt. Vegetabilier är inte en naturlig miljö för salmonellabakterien, men bakterierna kan spridas dit till exempel genom bevattning med kontaminerat vattnet eller genom dålig hantering. När det gäller frön och kryddor, som lagras en längre tid, sker smittspridningen ofta via gnagare och fåglar.

Salmonella kan ge upphov till tarminfektioner av olika svårighetsgrad. Akuta symptom är illamående, kräkningar, magkramper, diarréer, feber och huvudvärk. Detta varar oftast några dygn, men kan ibland bli mer långvarigt. Följdsjukdomar i form av ledinflammationer (reaktiv artrit, Reiters syndrom) kan ibland följa efter några veckor.

Av de 3 000-4 000 fall som rapporteras årligen i Sverige smittas cirka 80 procent utomlands. Vidare utgör importerade livsmedel en majoritet av de inhemska fallen. Salmonella kan orsaka sjukdom genom förtäring av råa, förorenade livsmedel eller råvaror som varit otillräckligt upphettade. Livsmedel som orsakat sjukdom är bland annat kyckling, anka, opastöriserad mjölk, bladgrönsaker, groddar, kryddor, ägg, nöt- och fläskkött.

På 50-talet hade Sverige ett stort utbrott med mer än 9 000 fall, av vilka 90 dog. Orsaken var kontaminerade kött och charkprodukter från ett slakteri, vilket var bakgrunden till det omfattande salmonella-kontrollprogram vi har i Sverige. På senare år har även utbrott från vegetabilier såsom groddar, ruccola och spenat rapporterats.

Både människor och djur kan vara infekterade med salmonella utan att själva vara sjuka. Människor som har varit smittade med salmonella och fortfarande bär på bakterien kan sprida smittan vidare till exempel vid hantering av livsmedel.

Det händer att människor i Sverige blir smittade av ormar, ödlor och sköldpaddor som de har som husdjur. 

Bakterier

Senast granskad 2016-11-08