Bekämpningsmedelsrester

Vindruvor på en vinranka

Delar av den offentliga kontrollen av rester av bekämpningsmedel utförs på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket är ett nationellt referenslaboratorium (NRL) för bekämpningsmedel i livsmedel och foder.

Bekämpningsmedel används för att skydda växter mot skadedjur, ogräs och svampangrepp. Om dessa medel används felaktigt kan de ge upphov till oönskade effekter för människa och miljö. Därför måste användningen av bekämpningsmedel regleras och kontrolleras.

Analysmetoderna är ackrediterade och huvudsakligen baserade på så kallade multimetoder, där flera hundra bekämpningsmedel kan analyseras samtidigt i ett prov med LC-MS/MS och GC-MS/MS. Kontrollen av bekämpningsmedelsrester omfattar idag ca 600 aktiva ämnen varav största delen analyseras med hjälp av multimetoder för frukt och grönsaker, spannmål och animaliska livsmedel.

För att den offentliga kontrollen ska vara tillförlitlig och kostnadseffektiv pågår ett kontinuerligt arbete med att förenkla och förbättra de befintliga metoderna. De befintliga multimetoderna utvidgas årligen med nya bekämpningsmedel.

Vi utför även uppdragsanalyser med avseende på bekämpningsmedel i livsmedel.

Kontakta oss för prisuppgift för de analyser vi kan erbjuda och /eller mer information. Kontakt med laboratoriet ska alltid ske innan prov kan skickas in.

Marie Aune

Enhetschef,  Enheten för bekämpningsmedel och organiska miljöföroreningar
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Laboratorietjänster

Senast granskad 2024-04-02