Gör skillnad för många, varje dag

Livsmedelsverket utför kontroll för kvalitet i livsmedelsproduktionen – för djurens bästa, för konsumenternas hälsa, och för att underlätta för företagen att göra rätt. Som medarbetare i livsmedelskontrollen har du ett viktigt uppdrag där du gör skillnad för många, varje dag.

Livsmedelskontrollen erbjuder varierande arbetsuppgifter, praktiska och administrativa. Du arbetar med djurskydd, livsmedelssäkerhet och smittskydd. Planerar kontroll, godkänner anläggningar och vidtar sanktioner när det är nödvändigt.

Beroende på hur stort ditt område är och hur många som ingår i ditt team kan det bli en hel del resande. Du arbetar självständigt, och har stora möjligheter att planera dina arbetsdagar på bästa sätt.

Ditt team är din styrka

Även om du kan vara ute själv på kontroller stora delar av dagen är du ändå aldrig ensam. Du tillhör ett starkt team av kunniga och pålitliga kollegor och chefer. Tillsammans har ni ansvar för ert område.

Du kan alltid vända dig till ditt team när du behöver. Ni delar bedömningar, erfarenheter och insikter, bygger er kunskap och utvecklas tillsammans i det dagliga arbetet. Om något är svårt löser ni det ihop. Tillsammans är ni med och utvecklar kontrollen. Ditt team kommer att vara din styrka.

På Livsmedelsverket arbetar vi också aktivt för att utveckla teamen till välfungerande arbetsgrupper där du får chans att använda hela din potential. Som medarbetare utbildas du i hur team utvecklas och hur du själv behöver ta ansvar för att ni ska bli så bra som möjligt.

En trygg anställning med framtidsutsikter

Livsmedelsverket ger dig möjlighet att utvecklas i din roll, och med livsmedelskontrollens uppdrag. En anställning som veterinär här är trygg och styrs inte av kortsiktiga prestationer.

Nyanställda får en introduktionsutbildning för att komma in i arbetet, i lagtexter och bestämmelser. Du ska känna dig säker i ditt myndighetsuppdrag. Även som erfaren är det viktigt att du kontinuerligt uppdaterar dina kunskaper.

Som medarbetare har du möjlighet att fördjupa dig i djurskydd, smittskydd, livsmedelssäkerhet och patologi, i kommunikation och bemötande. Samtidigt lär du dig mycket om livsmedelsproduktion.

Du behöver inte arbeta jourer eller på helger, och Livsmedelsverket erbjuder bra lönevillkor.

Arbeta i livsmedelskontrollen

Senast granskad 2023-10-05