Fisk och skaldjur

Närbild på färsk abborre.

För hälsan är det bra att äta fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan, och att variera fiskvalet. Att variera sorterna är också bra för miljön, eftersom det minskar trycket på några få arter.

Fisk och skaldjur är till stora delar en vild resurs som vi måste hushålla med. För att kunna äta fisk även på lång sikt är det viktigt att fisken fångas eller odlas på ett hållbart sätt.

I dag finns tre miljömärkningar i Sverige – MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council) och Krav. Miljömärkningen garanterar att fisken kommer från stabila bestånd som fiskas hållbart och att den är fångad eller odlad på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt.

Vilken fisk du köper påverkar några av sveriges miljömål som ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Begränsad klimatpåverkan.

Visste du ...
... att en stor del av den fisk vi äter i Sverige är odlad lax? Odling av rovfisk, som lax, kräver mycket foderfisk. Fiskodling kan även orsaka lokal övergödning.
... att musslor inte kräver något foder utan silar växtplankton ur vattnet? Därför kan musselodlingar faktiskt minska övergödningen av havet.

Fördjupning

Informationen har tagits fram i samarbete med Naturvårdsverket.

Risk för utfiskning

En del fiskarter hotas av utfiskning. Ibland är beståndet av en art hotat i ett område men stabilt i ett annat, det gäller till exempel torsk. Numera står det ofta på förpackningen från vilket område torsken kommer och det går därmed att välja fisk från stabila bestånd. För att veta vilka bestånd som är stabila kan man till exempel ta hjälp av WWF:s fisklista. Fisk som är märkt med MSC (Marine Stewardship Council) eller Krav kommer från stabila bestånd som fiskas på ett hållbart sätt.

Påverkan på havsmiljön

Vissa fiskemetoder skadar havsmiljön och andra marina arter mer än andra, exempelvis bottentrålning och skrapning. Selektiva redskap, som bara fångar den fisk man vill ha, är bättre än redskap som ger mycket så kallad bifångst. Nät, garn, krok, långrev och burar är exempel på selektiva redskap som inte heller skadar havsbotten. Miljömärkt fisk är fångad med metoder som tar hänsyn till havsmiljön. En del producenter informerar också om fiskemetoder – man kan läsa på förpackningen och vid behov fråga i affären.

(Miljömål: Hav i balans samt levande kust och skärgård)

Övergödning

Fisk- och skaldjursodlingar kan orsaka lokal övergödning och skada känsliga kustmiljöer, beroende på var och hur odlingen sker. Det gäller till exempel odling av jätteräkor/tropiska räkor. Det finns dock fiskodlingar i slutna system, där övergödande ämnen inte släpps ut i havet, men dessa är fortfarande få. Odling av rovfisk, som lax och torsk, kräver att det fiskas stora mängder fisk till foder. Musslor däremot tar sin näring direkt från havet. Det gör att musselodlingar faktiskt kan minska övergödningen av haven.

Påverkan på klimatet

Fiskets utsläpp av växthusgaser kommer främst från bränslet till fiskebåtarna, från energin som används i produktionen och från transporter. Generellt är utsläppen från fiskebåtarna störst, medan transporterna från hamn till förädling och vidare till butik står för en mindre andel.

Fisk från svaga bestånd orsakar större utsläpp av växthusgaser än fisk från starka bestånd, eftersom det tar längre tid att fånga samma mängd fisk. Bränsleåtgången blir därmed större.

Fiskemetoder där man aktivt drar redskapet, som bottentrålning, kräver mer bränsle och ger därför generellt större utsläpp av växthusgaser än fiske med redskap som långrev och nät.

Fakta om miljömärkning

MSC: Förkortningen står för Marine Stewardship Council. Det är en internationell märkning som tar hänsyn till bestånd, bifångst och påverkan på havsmiljön.

ASC: Förkortningen står för Aquaculture Stewardship Council. Det är en internationell märkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter som granskar miljö- och sociala aspekter.

Krav: Svensk märkning som tar hänsyn till bestånd, bifångst, påverkan på havsmiljön och fiskebåtarnas miljöpåverkan.

 

Miljösmarta matval

Senast granskad 2021-04-22