Föreskrifter i nummerordning 2024

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2024. För mer information se länkar under rubriken "Status"

LIVSFS Status Ämne 

Ändrar LIVSFS 2021:8
Gällande

Avgifter offentlig kontroll

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2024-02-07