Föreskrifter i nummerordning 2024

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2024. För mer information se länkar under rubriken "Status"

LIVSFS Status Ämne 

Ändrar LIVSFS 2021:8
Gällande

Avgifter offentlig kontroll

Upphäver LIVSFS 2012:6 överg best 241001
Gällande

Snus, snusliknande produkter och tuggtobak

Rättar LIVSFS 2022:4
Gällande

Livsmedel för särskilda grupper

Ändrar LIVSFS 2006:12
Gällande

Livsmedelshygien, djupfrysta livsmedel

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2024-05-06