Avgifter och betalning vid import av vegetabiliska livsmedel

Den som är betalningsansvarig betalar samtliga kontrollavgifter. Vem som är betalningsansvarig anges på blanketten för bokning av gränskontroll. Vid enbart dokumentkontroll är avgiften 750 kronor per sändning. Om din sändning blir utvald för provtagning är avgiften 1150 kr, samt kostnader för provtagning och analys. Avgiften höjs om kontrollen sker på andra tider än normal kontorstid.

För sändningar som medför särskild kontroll enligt artiklarna 65-67 i förordning (EU) 2017/625 en avgift om 800 kronor per timme. 

 

Senast granskad 2024-02-29