Exportrestriktioner och sjukdomar i intyg

Här hittar du information om restriktioner i exporten med anledning av djursjukdomsutbrott. Du får också veta var du ska söka om sjukdomar i intyg.

Exportrestriktioner

Vid djursjukdomsutbrott kan Jordbruksverket upprätta skydds- och övervakningszoner runt det smittade området och exportintyg får inte utfärdas från de avgränsade områdena. Export och pre-export från områden utanför restriktionszoner är möjlig om de ytterligare villkoren i exportintygen följs för berörda sjukdomar. Dessa villkor kan variera för olika länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg.

Vid utbrott av smittsamma djursjukdomar i Sverige kan vissa länder införa särskilda restriktioner för import av berörda produkter. Vissa länder stoppar exporten från hela Sverige medan andra länder stoppar exporten från län, kommuner eller själva restriktionsområdet. Exportrestriktioner kan även omfatta transit genom landet. Jordbruksverket är den ansvariga myndigheten för frågor som rör djurhälsa och åtgärder i samband med sjukdomsutbrott. En sammanställning av information om aktuella restriktioner finns på Jordbruksverkets webbplats.

Afrikansk svinpest

Restriktioner till länder utanför EU kan komma att ändras snabbt. Håll dig uppdaterad på Jordbruksverkets sida om utbrottet och sidan om restriktioner till tredjeland. Där publiceras också kartor till restriktionszoner. 

Var uppmärksam på att i många fall, där Sverige inte fått någon officiellt svar från mottagarlandet i frågan om Afrikansk svinpest, finns det inga garantier för att produkterna får komma in i landet, trots att intygsvillkoren är uppfyllda. Företag som exporterar måste kontrollera med mottagarlandets lokala myndighet för att så långt det är möjligt säkerställa export.

För dig som offentlig veterinär - innan du skriver på intyg så läs på Jordbruksverket sida om restriktioner om handel och förflyttningar. Där läggs löpande ut information som importländer meddelar Sverige i frågan om Afrikansk svinpest, exempelvis stopp eller acceptans för export. Det finns information om stopp av export även om intygstexten tillåter det.

Bedömning av möjliga exportländer

Listorna nedan är sammanställda efter bedömning av skrivningar i befintliga exportintyg, och den information som Livsmedelsverket och Jordbruksverket har mottagit. Listorna består av identitetsnummer eller namn på de dokument som används.

Arbetet sker i nära samarbete med andra myndigheter och EU-kommissionen. Ambitionen är att ha sidan så uppdaterad som möjligt. För dig som offentlig veterinär - innan du skriver på intyg så läs på Jordbruksverket sida om restriktioner om handel och förflyttningar. Det finns information om stopp av export även om intygstexten tillåter det.

Det finns ett antal länder som inte nämns i någon av listorna. För dem pågår arbete med att analysera och tolka skrivningar i intyg och överenskommelser med mottagarlandet. I takt med att de tolkningarna blir klara kommer länderna samt respektive intyg att skrivas in i respektive lista.

Då det kan komma ny information från importländerna är det viktigt att komma ihåg att det alltid finns en risk att sändningar kan komma att stoppas i importlandet då läget kan förändras. Stäm av med importören eller den lokala myndigheten i importlandet för att säkerställa att varorna kommer tas in i landet.  

Vid nya utbrott utanför uppsatt restriktionsområde är det totalstopp för alla exportintyg avseende produkter från gris fram till dess att ett nytt restriktionsområde tas upp. 

Länder där utfärdande av intyg för produkt från gris är möjlig och sändningen accepteras av importlandet med avseende av ASF-utbrottet 

 • Sydkorea: LIVS 235, LIVS 298, LIVS 299
 • Nya Zeeland: Pig Meat TRACES.NT
 • Singapore: LIVS 119 (OBS! Använd endast den nya versionen med versionsnummer LIVS 119 2023 09)
 • Kanada: Pig Meat TRACES.NT (OBS! Tilläggsintyget LIVS 454 måste intygas och medfölja TRACES-intyget)
 • Japan: LIVS 457 (OBS: Intyget används endast av Essentia Protein Solution AB) 

Länder där utfärdande av intyg för produkt från gris är möjlig i nuläget men där importlandet inte lämnat något formellt besked

Observera att det inte finns några garantier för att importlandet verkligen tar emot sändningen även om intyget är korrekt

 • Chile: LIVS 256
 • Elfenbenskusten: LIVS 233
 • Hong Kong: Pork (Meat/Offal/Meat Products) TRACES.NT
 • Turkiet: LIVS 250, LIVS 450
 • Ukraina: gelatin och/eller kollagen TRACES.NT
 • Armenien: EU-harmoiserade intyg LIVS 397 (canned meat), LIVS 402 (pig meat), LIVS 399 (finished products)
 • USA: LIVS 221, LIVS 229, LIVS 369
 • Serbien: LIVS 284, LIVS 285

Dessutom finns det andra länder dit export sker på tredjelandsintyg exempelvis LIVS 244, 185, 184, 385 och 442, även för dessa är intygande möjligt. Observera att det inte finns någon garanti för att importlandet verkligen tar emot sändningen även om intyget är korrekt. Exporterande företag bör undersöka med importören om sändningen kommer att tas emot.

Länder dit export och intygande för produkt av gris inte är möjlig i nuläget

 • Japan: LIVS 129
 • Ukraina: LIVS 167
 • Australien: LIVS 237, LIVS 155
 • Guatemala: LIVS 384
 • Nya Kaledonien: LIVS 108, LIVS 355 (när det gäller färskt kött)
 • Franska Polynesien: LIVS 121
 • Serbien: LIVS 266 
 • Taiwan: LIVS 246, LIVS 431, LIVS 377 
 • Nordmakedonien: LIVS 113
 • Filippinerna: LIVS 392
 • Mexiko: LIVS 362

Om det uppkommer ett nytt positivt fall utanför uppsatt restriktionsområde är det totalstopp för alla exportintyg avseende produkter från gris fram till dess att ett nytt restriktionsområde tas upp.

Fågelinfluensa och Newcastlesjuka

Sjukdomar i intyg

Senast granskad 2023-09-08