Kunskapsunderlag och rapporter inom livsmedelsberedskap

På den här sidan visas ett utval av kunskapsunderlag som stöd för myndigheters och företags arbete med livsmedelsberedskap på lokal, regional eller nationell nivå.

Materialet på sidan har tagits fram av Livsmedelsverket och andra aktörer.

Hotbilden mot dricksvatten- och livsmedelsområdet

Kraftsamling - politisk inriktning för Sveriges beredskap

Handlingskraft – planeringsförutsättningar för civilt försvar 

Lärdomar och förslag utifrån coronapandemin

Senast granskad 2023-11-15