Listeria monocytogenes

matvaror i kylskåp

Listeria monocytogenes kan orsaka allvarlig sjukdom främst hos personer med nedsatt immunförsvar, äldre och gravida. Den kan få fäste i lokaler och på utrustning och på så sätt förorena de livsmedel som tillverkas där. Bakterien kan föröka sig i kyla och utan syre. Den kan därför orsaka problem i ätfärdiga kylvaror som gravad och rökt fisk med flera veckors hållbarhet.

Vad är Listeria monocytogenes?

Listeria monocytogenes är en bakterie som orsakar infektionen listerios hos människa.

Var finns Listeria monocytogenes?

Listeria monocytogenes är allmänt spridd i naturen och finns därför på många livsmedelsråvaror. Bakterien anpassar sig lätt till nya miljöer och kan få fäste, och vara svår att bli av med, i lokaler och på utrustning där livsmedel tillverkas. På så sätt kan bakterien förorena de livsmedel som tillverkas.

Det som utmärker Listeria monocytogenes är att den kan föröka sig i kylskåpstemperatur och utan tillgång till syre, till exempel i vakuumförpackningar. Bakterien förökar sig visserligen långsamt i kyla, men ju längre tid livsmedlet förvaras desto större är risken att bakterien uppnår skadliga halter.

Listeria monocytogenes tål höga salthalter och överlever frysning.  Däremot dör den vid upphettning och den trivs inte i sura livsmedel, till exempel ättiksinläggningar. Livsmedel som förvaras flera veckor i kylskåp och sedan äts utan uppvärmning löper störst risk för att innehålla skadliga halter av Listeria monocytogenes. Exempel på sådana livsmedel är vakuumförpackad rökt och gravad fisk, skivat smörgåspålägg, patéer, mögel- och kittostar och annan kall ätfärdig mat med lång hållbarhet.

Symtom

Symtom på sjukdomen listerios varierar beroende på vem som drabbas. Tillhör man inte någon av riskgrupperna blir man vanligtvis inte sjuk. För riskgrupperna är listerios en mycket allvarlig sjukdom med dödlighet mellan 20 och 30 procent. Personer med nedsatt immunförsvar och äldre kan drabbas av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. Även klassiska mag- och tarmbesvär, som diarré och kräkningar, förekommer.  Gravida kan få influensaliknande symtom eller vara symtomfria. Infektionen kan spridas till fostret som smittas. I värsta fall leder smittan till missfall eller allvarligt sjukt barn.

Särskilda riskgrupper

De främsta riskgrupperna för listerios är äldre, personer med nedsatt immunförsvar och gravida.

Så minskar du risken att bli sjuk

Personer med nedsatt immunförsvar, gravida och äldre kan minska risken för att bli sjuka genom att undvika vissa ätfärdiga livsmedel och att att värma mat där bakterien kan finnas, till rykande varm. Listeriabakterien dör vid upphettning till 70 grader eller varmare.

Risken för att smittas av Listeria monocytogenes kan minskas om man följer nedanstående råd:

  • Förvara kylvaror kallt, ha gärna 4 °C i kylskåpet.
  • Gravad, rökt fisk och sushi: ät nygjorda eller nyförpackade produkter. Kontrollera förpackningsdatum.
  • Skivat smörgåspålägg och kall färdigmat: ät nyförpackade produkter. Kontrollera förpackningsdatum.
  • Undvik mögel- och kittost även om den är gjord på pastöriserad mjölk, till exempel brie, gorgonzola, chèvre, vacherol och taleggio. 

Bakterier

Senast granskad 2018-03-27