Miljösmarta måltider

 En pusselbit med ordet miljösmart.

Genom att erbjuda miljösmarta måltider och minimera matsvinnet kan man undvika att de offentliga måltiderna belastar miljön i onödan. 

Maten påverkar miljön bland annat genom utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald, övergödning, utfiskning och användning av växtskyddsmedel. Men maten kan också ha positiv effekt på exempelvis odlingslandskapet och den biologiska mångfalden. En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre.

Att samordna transporter till och från köket, minska energianvändningen samt källsortera avfall är exempel på andra åtgärder som minskar belastningen på miljön.  

Ladda ner Måltidsmodellen

Måltidsmodellen

Senast granskad 2023-06-27