Tillsatser – att tänka på för företag

Livsmedelstillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för att ha en teknisk funktion. Här får du veta vilka regler om tillsatser företag måste följa och hur du tar reda på om en tillsats är tillåten i ett visst livsmedel.

Vad är tillsatser

Tillsatser används bland annat för att öka hållbarheten, påverka konsistensen, smaken eller ge färg åt ett livsmedel.

Exempel på tillsatser:

  • Konserveringsmedel och antioxidationsmedel – ökar hållbarheten.
  • Emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel och förtjockningsmedel – påverkar konsistensen.
  • Sötningsmedel och smakförstärkare – påverkar smaken.
  • Färgämnen – ger färg till ett livsmedel.

För att en tillsats ska få användas i livsmedel ska den vara godkänd. Tillsatser godkänns av EU-kommissionen med insyn av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för att få användas i livsmedel inom hela EU. Alla tillsatser som har godkänts får ett så kallat E-nummer. E:et talar om att EU har godkänt tillsatsen och numret är ett identitetsnummer som är specifikt för tillsatsen.

Exempelvis E 300 = Askorbinsyra

En tillsats får enbart användas i de livsmedel den blivit godkänd för. Det innebär att tillsatser aldrig godkänns generellt. Varje tillsats godkänns för att användas i ett visst livsmedel eller i en viss grupp av livsmedel. Det betyder att den som vill använda en ny tillsats i maten, eller en tidigare godkänd tillsats till en ny livsmedelsgrupp, måste ansöka om godkännande hos EU-kommissionen.

På Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning, kan du läsa mer om vad en tillsats är, hur man avgör om ett ämne är en tillsats eller inte och vad som inte räknas som tillsatser.

Vilka regler gäller för livsmedelstillsatser

Regler om tillsatser hittar du i förordning (EG) nr 1333/2008, fortsättningsvis kallad tillsatsförordningen. Där hittar du vilka tillsatser som får användas till vilka livsmedel och under vilka villkor.

Ta reda på om en tillsats är tillåten i ett specifikt livsmedel

Svara på frågorna nedan för att ta reda på om de tillsatser som ingår i din produkt är godkända att använda.

Till vilken livsmedelskategori hör produkten?

Vilka tillsatser som är tillåtna i vilka livsmedel och under vilka villkor hittar du i del E bilaga II till tillsatsförordningen.

Del E i bilaga II är uppdelad i 19 livsmedelskategorier numrerade 0-18. De är sedan uppdelade i en eller flera underkategorier. Det finns till exempel en kategori för mjölkprodukter och motsvarande icke mjölkbaserade produkter och en kategori för glassvaror.

För att veta vilka tillsatser som är godkända för ett visst livsmedel går man in under den livsmedelskategori som gäller för det aktuella livsmedlet.

Är tillsatserna som används godkända att använda i produkten?

När du vet till vilken livsmedelkategori den aktuella produkten hör går du till den livsmedelskategorin i del E bilaga II till tillsatsförordningen. Under respektive kategori finns de tillsatser listade som är godkända att använda och under vilka villkor de får användas.

För att kontrollera om tillsatserna är godkända i aktuell produkt kan du välja att söka i tillsatsförordningen eller i EU-kommissionens databas.

Ska överföringsprincipen tillämpas?

Det är bra att känna till den så kallade överföringsprincipen. Den innebär att om en livsmedelstillsats inte är tillåten i ett visst sammansatt livsmedel så kan den i vissa fall ändå få förekomma i det sammansatta livsmedlet. Detta är under förutsättning att livsmedelstillsatsen är tillåten i någon av de ingredienser som det sammansatta livsmedlet består av.

Används tillsatserna enligt de villkor som finns?

I de olika livsmedelskategorierna framgår dels vilka tillsatser som är godkända, dels under vilka villkor som tillsatserna får användas. Det finns alltid begränsningar i hur mycket man får använda av en tillsats i form av en maximihalt. Det kan även finnas ytterligare villkor som måste vara uppfyllda för att en tillsats ska vara godkänd att använda.

Är kraven för identitet och renhet uppfyllda?

När en tillsats blir godkänd inom EU tas det alltid fram en specifikation med krav som ska vara uppfyllda för att tillsatsen ska få användas i livsmedel. I specifikationen framgår bland annat tillsatsens ursprung och renhetskriterier. Det är viktigt för att livsmedlet ska vara säkert och inte innebära en hälsorisk för konsumenten.

Nya renhetskriterier och övergångsregler för vissa tillsatser

Märkning av tillsatser som ingredienser i livsmedel

Hur livsmedelstillsatser som ingår i ett färdigt livsmedel ska anges i en ingrediensförteckning och i annan del av märkningen framgår av förordning (EU) nr 1169/2011

Märkning av tillsatser som säljs som sådana

Ta del av e-utbildningen om livsmedelstillsatser

Livsmedelsverkets e-utbildning om livsmedelstillsatser är till för dig som jobbar inom kontrollen eller på ett företag.

Du behöver ha ett användarkonto registrerat på Livsmedelsverkets utbildningsportal för att kunna gå våra e-utbildningar. Följ anvisningarna på inloggningssidan som du kommer till via länken.

Senast granskad 2024-05-03