Vildsvinskött

För dig som är jägare och som fäller vildsvin är det en del att tänka på. Vildsvinskött ska hanteras på ett bra sätt eftersom de kan bära på sådant som kan göra oss sjuka. Laboratorier får viss subvention för att göra analys på förekomst av trikiner och cesium-137 i de vildsvin som jägaren konsumerar i sitt eget hushåll. Om detta och mer kan du läsa på denna sida.

Vildsvin lever fritt och äter av det som skogen har att ge. De utsätts då för många slags mikroorganismer. Jämfört med tamgris och andra köttdjur som föds upp kan vildsvin bära på flera olika typer av bakterier, parasiter och virus som kan göra oss sjuka. Det vildsvinskött som konsumenter köper direkt av jägare, i butik eller äter på restaurang ska alltid vara testat för trikiner. Om djuret kommer från ett område som påverkats av nedfall från Tjernobyl ska det även testas för cesium.

Analys av trikiner och cesium-137

Från den 1 juli 2021 finns subventioner att söka för laboratorier som gör analyser för att hitta trikiner och cesium-137 i vildsvinskött. Laboratorier som utför dessa analyser åt jägare efter den 1 juli 2021 får ersättning för analyskostnaderna direkt från Livsmedelsverket.

Subventionen lämnas som ett engångsbelopp per analys motsvarande den faktiska kostnaden, dock högst 120 kr per analys av förekomsten av trikiner och högst 495 kronor per analys av förekomsten av cesium-137. Subventionen regleras endast mellan Livsmedelsverket och laboratorierna. 

Som enskild jägare behöver du inte ansöka om subventionen

Livsmedelsverket betalar direkt till de godkända laboratorierna som utför analys av trikiner och cesium-137 i de vildsvin som  jägare fäller för privat konsumtion. Syftet med subventionerna är att öka konsumtionen av vildsvinskött som är säkert att äta. 

Salmonella i vildsvin

Salmonella förekommer i svenska vildsvin och smittade djur är inte alltid sjuka. Bland annat påvisades under 2020 den för grisar anpassade varianten Salmonella Choleraesuis i tamgris för första gången sedan 1970-talet. Smittan kunde då spåras till vildsvin.

Till skillnad från tamgris finns inga särskilda lagkrav på att vildsvin och annat viltkött ska provtas för salmonella. Det är tillåtet att lämna in vildsvin på vilthanteringsanläggning även om det har skjutits i ett område där salmonella har påvisats i vildsvin.

Kött som kommer från ett vildsvin med salmonella kan ätas. Det gäller oavsett om bakterien påvisades i avföring eller lymfknuta. Om djuret visade tecken på sjukdom vid skottillfället bör det däremot inte ätas.

För att vildsvinsköttet ska vara säkert äta är det några förebyggande åtgärder som de som hanterar vildsvinet eller tillagar köttet alltid bör tänka på. Åtgärderna börjar i skogen och/eller i slaktboden och slutar på spisen.

Rökt vildsvinskött

Toxoplasma och hepatit E-virus i vildsvin

Förebyggande åtgärder vid all hantering av vildsvin

  • Noggrann hygien vid urtagning, avhudning och annan hantering av slaktkroppen,
  • Noggrann hygien vid hanteringen av rått vildsvinskött och vildsvinsfärs i köket
  • Stek ytan på hela köttbitar och genomstek köttfärs ordentligt
Senast granskad 2021-09-22