Pantotensyra

Närbild på fullkornsbröd.

Pantotensyra, förr kallad vitamin B5, behövs för omsättningen av kolhydrater och fett. Namnet kommer från det grekiska ordet 'pantos' som betyder överallt och precis som namnet antyder finns pantotensyra i de flesta livsmedel.

Hur får vi i oss pantotensyra?

Pantotensyra finns i de flesta livsmedel. Bra källor är kött, baljväxter och fullkornsprodukter.

Hur mycket pantotensyra behöver vi?

Det finns inga lämpliga biomarkörer som kan användas för att uppskatta behovet för pantotensyra och det finns inga nordiska rekommendationer för hur mycket pantotensyra man bör få i sig varje dag. Data över intag av pantotensyra och konsekvenser för hälsan är mycket begränsade. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt ett tillräckligt intag (Adequate intake, AI) på 5 milligram per dag för vuxna inklusive gravida. För ammande kvinnor föreslår Efsa ett intag på 7 milligram per dag för att kompensera för förluster av pantotensyra genom bröstmjölk.

Brist på pantotensyra

Brist av vitaminet är mycket sällsynt.

Kan man få i sig för mycket pantotensyra?

Pantotensyra har mycket låg giftighet. Idag saknas dock information för att kunna säga vilken nivå av vitaminet som eventuellt skulle kunna vara skadlig.

 Källor

 

Vitaminer och antioxidanter

Senast granskad 2022-09-06