Kurser och seminarier

Kurser är en del av Livsmedelsverkets informationsutbud. Varje år arrangerar vi kurser och utbildningar. Dessa tar upp aktuella ämnen inom vårt ansvarsområde. 

Målgrupperna för kurserna är bland andra anställda på kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor, skola, vård och omsorg, kommunala vattenverk och slakterier. Oftast arrangerar vi samma kurs på flera olika platser i landet. Vi tar gärna emot förslag och idéer på ämnesområden som vi bör ta upp i vårt kursprogram.

Aktuella kurser

 • Livsmedelsverkets Vintermöte 2019

  Hållbara matvanor och livsmedelsproduktionens påverkan på miljön är några av våra viktigaste frågor för framtiden och ett självklart tema för Livsmedelsverkets vintermöte 2019. Mötet hölls 7 mars och  drygt 145 personer som deltog.

 • Nödvattendagar i repris

  Under hösten 2018 arrangerar Livsmedelsverket 3 kostnadsfria seminarier om Guiden för nödvattenförsörjning.

 • Kurskatalog livsmedelskontroll

  Kurskatalogen innehåller kurser som anordnas av Livsmedelsverket.

 • BTSF - Better Training for Safer Food

  Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. BTSF har kurser inom livsmedels- och foderlagstiftning, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Kurserna ges på plats i ett flertal europeiska länder. Det finns även ett stort antal e-learningutbildningar.

Senast granskad 2017-03-03