Kurser och seminarier

Kurser är en del av Livsmedelsverkets informationsutbud. Varje år arrangerar vi kurser och utbildningar. Dessa tar upp aktuella ämnen inom vårt ansvarsområde

Målgrupperna för kurserna är bland andra anställda på kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor, skola, vård och omsorg, kommunala vattenverk och slakterier. Oftast arrangerar vi samma kurs på flera olika platser i landet. Vi tar gärna emot förslag och idéer på ämnesområden som vi bör ta upp i vårt kursprogram.

Aktuella kurser

 • Nödvattendagar

  Livsmedelsverket kommer under hösten att genomföra 14 seminarier med anledning av att en Gudie för nödvattenförsörjning kommer att lanseras.

 • Måltidsdagar 2017 - nu är anmälan öppen

  Årets tema: Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle. Kan måltiderna i vård, skola och omsorg verkligen bidra till att förändra samhället? Ja, det kan de -  Välkommen till Måltidsdagarna 2017! 

 • Mikrobiologiska risker – hur kan vi säkra kvaliteten på dricksvattnet?

  Vill du bidra till ett säkrare dricksvatten i Sverige? Kom och ta del av den senaste forskningen om mikrobiologiska risker i dricksvatten och hur vi kan arbeta för att färre människor blir sjuka. 22 maj 2017, klockan 09:30 – 17:00 , Konferens Pronova, Norrköping

 • Kurskatalog livsmedelskontroll

  Kurskatalogen innehåller kurser som anordnas av Livsmedelsverket.

 • BTSF - Better Training for Safer Food

  Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. BTSF har kurser inom livsmedels- och foderlagstiftning, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Kurserna ges på plats i ett flertal europeiska länder. Det finns även ett stort antal e-learningutbildningar.

Senast granskad 2017-03-03