Kurser och seminarier

Kurser är en del av Livsmedelsverkets informationsutbud. Varje år arrangerar vi kurser och utbildningar. Dessa tar upp aktuella ämnen inom vårt ansvarsområde. 

Målgrupperna för kurserna är bland andra anställda på kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor, skola, vård och omsorg, kommunala vattenverk och slakterier. Oftast arrangerar vi samma kurs på flera olika platser i landet. Vi tar gärna emot förslag och idéer på ämnesområden som vi bör ta upp i vårt kursprogram.

Aktuella kurser

  • Workshop on Risk Ranking of Hazards in Foods

    On October 19-20 a workshop will be held in Uppsala, Sweden, to discuss the state-of-the-art in risk ranking of hazards in food. The event is organised by the Swedish Food Agency and the Finnish Food Authority,  supported by the European Food Safety Authority.

  • Kurskatalog Utbildningsportalen

    I kurskatalogen ser du vilka kurser som Livsmedelsverket anordnar. De utbildningar som riktar sig till kontrollmyndigheter är endast avsedda för yrkesverksamma. Du som är intresserad av att bli t ex. livsmedelsinspektör får kolla upp högskole- och universitetsutbildningar med livsmedelsinriktning samt miljö- och hälsoskyddsinriktning. Livsmedelsverket annonserar när det finns utbildningstillfällen för veterinärer inom slaktkontrollen.

  • BTSF - Better Training for Safer Food

    Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. BTSF har kurser inom livsmedels- och foderlagstiftning, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Kurserna ges digitalt eller på plats i ett flertal europeiska länder. Det finns även ett stort antal e-learningutbildningar.

Senast granskad 2023-09-26