Jod

Musslor i gryta

Jod förekommer naturligt i berggrunden och halten varierar mycket mellan olika geografiska områden. Jod ingår i sköldkörtelhormoner som deltar i ämnesomsättningen.

Frågor om jod och händelserna i Ukraina

Hur får vi i oss jod?

Mager fisk, skaldjur, ägg och mejerier innehåller mycket jod. Joderat koksalt är en annan viktig jodkälla. På förpackningen står det om saltet är berikat med jod. Joderat hushållssalt innehåller 50 mikrogram jod per gram salt.

Livsmedelsverket uppmanar livsmedelsindustrin och restauranger att använda joderat salt. 

Algprodukter som säljs som näringstillskott, kan i vissa fall innehålla höga jodhalter. Olika preparat har visat skilja sig mycket i fråga om jodmängd, vilket kan bero på att de utgår från olika alg-arter.

Hur mycket jod behöver vi?

I de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023 anges inget rekommenderat intag (RI) för jod, eftersom det saknas underlag för att fastställa det.  Däremot har man satt ett tillräckligt intag (Adequate Intake (AI)). Det tillräckliga intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

Kön/Grupp/Ålder Tillräckligt intag
Spädbarn 6-11 månader 80-90 mikrogram
Barn 1-10 år 100 mikrogram
Flickor 11-17 år 120 mikrogram
Pojkar 11-14 år 130 mikrogram
Pojkar 15-17 år 140 mikrogram
Vuxna över 18 år 150 mikrogram
Gravida och ammande 200 mikrogram

Jodbrist

Brist leder till struma, förstoring av sköldkörteln, som var en vanlig sjukdom i Sverige på 1800-talet och i början av 1900-talet. Jodbrist under fosterstadiet är särskilt allvarligt och kan störa utvecklingen av nervsystemet, den fysiska utvecklingen och leda till psykiska utvecklingsstörningar. Därför är det extra viktigt är det att få i sig tillräckligt med jod under graviditet och amning.

Efter införandet av jodberikning av hushållssalt på 1930-talet minskade förekomsten av struma väsentligt i Sverige men förekom i vissa områden så sent som på 1960-talet då den rekommenderade frivilliga berikningen höjdes till 50 mikrogram jod per gram salt. Globalt är jodbrist fortfarande ett problem i många länder.

Källor till jod är främst animaliska livsmedel och joderat salt. Riskgrupper för lågt intag idag är  därför veganer och de som inte använder joderat salt, till exempel de som äter mycket mat som köps färdiglagad.

Kan man få i sig för mycket jod?

Ett för högt intag av jod kan påverka sköldkörtelns funktion och leda till rubbningar i sköldkörtelhormonbalansen. En övre gräns för säkert intag (UL, upper level) är 600 mikrogram jod per dag för vuxna.

Under graviditet kan jodöverskott hos modern påverka fostrets mentala och fysiska utveckling, utan att detta påverkar moderns hälsa. Det beror på att fostret är känsligare. Jodöverskott ökar andelen jod i bröstmjölken. Det är därför viktigt att undvika ett för högt jodintag både under graviditet och amning.

Algprodukter kan innehålla skadligt höga halter jod, vilket framförallt kan vara ett problem när man är gravid eller ammar. Livsmedelsverket rekommenderar därför gravida och ammande att vara försiktiga med havsalgprodukter under graviditets- och amningsperioden.  Algolja är däremot vanligen fri från jod. Det brukar framgå av information på förpackningen.  Framgår det inte av förpackningen kan man höra av sig till producenten.

Källor

Salt och mineraler

Senast granskad 2024-03-05