NRL Escherichia coli

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för Escherichia coli vilket inkluderar både sjukdomsframkallande E. coli såsom shigatoxinproducerande E. coli (stec) och generisk E. coli.

Livsmedelsverkets NRL-funktion innefattar E. coli i livsmedel och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är utsett som motsvarande nationellt referenslaboratorium för foder. Som nationella referenslaboratoriet för E. coli deltar Livsmedelsverket i det nätverk som styrs från det europeiska referenslaboratoriet (EURL) som är beläget vid  Istituto Superiore di Sanità i Italien.

Analyser av stec och andra sjukdomsframkallande E. coli utförs på livsmedelsprover framför allt i samband med utbrottsutredningar och i kartläggning av förekoms i olika typer av livsmedel. Årligen skickar också EURL ut övningsprover till alla NRL i medlemsländerna.

Inom ansvaret som NRL ingår även att stötta analyslaboratorierna som utför analys av E. coli  i tvåskaliga blötdjur samt stec på olika livsmedel i Sverige. Färska musslor och ostron samt groddar måste vara kontrollerade för att få säljas som livsmedel (EG-förordning 2073/2005). Kontrollen innebär att musslor, ostron och det vatten de lever i undersöks för E. coli varje vecka samt att groddar och frön som ska groddas kontrolleras för stec regelbundet. Kontrollen görs i enlighet med Europeisk lagstiftning och analyserna utförs på ett offentligt laboratorium (OFL) som Livsmedelsverket som NRL ger tekniskt och vetenskapligt stöd till.

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2021-06-16