NRL Escherichia coli

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för Escherichia coli vilket inkluderar både generisk E. coli och sjukdomsframkallande E. coli så som ehec (för mer information se: Ehec (livsmedelsverket.se).

Livsmedelsverkets NRL-funktion omfattar E. coli i livsmedel medan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är NRL för E. coli i foder. Som nationella referenslaboratoriet för E. coli deltar Livsmedelsverket i det nätverk som styrs från det europeiska referenslaboratoriet (EURL) vid  Istituto Superiore di Sanità i Italien (https://www.iss.it/en/web/guest/vtec-about-us). Syftet med referenslaboratorier är främst att harmonisera analysarbetet för att få resultat som präglas av hög kvalitet och enhetlighet.

Analyser av ehec och andra sjukdomsframkallande E. coli utförs på livsmedelsprover framför allt i samband med utredning av sjukdomsutbrott och i kartläggning av förekomst i olika typer av livsmedel. Årligen skickar också EURL ut övningsprover till alla NRL i medlemsländerna.

Inom ansvaret som NRL ingår även att stötta analyslaboratorierna som utför analys av E. coli i tvåskaliga blötdjur samt ehec på olika livsmedel i Sverige. Färska musslor och ostron samt groddar måste vara kontrollerade för att få säljas som livsmedel (EG-förordning 2073/2005). Kontrollen innebär att musslor, ostron och det vatten de lever i undersöks för E. coli varje vecka samt att groddar och frön som ska groddas regelbundet kontrolleras för ehec. Kontrollen görs i enlighet med Europeisk lagstiftning och analyserna utförs på ett officiellt laboratorium (OFL).

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2024-05-24