NRL Escherichia coli

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för Escherichia coli vilket inkluderar både sjukdomsframkallande E. coli såsom shigatoxinproducerande E. coli (stec) och generisk E. coli.

Livsmedelsverkets NRL-funktion innefattar E. coli i livsmedel och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är utsett som motsvarande nationellt referenslaboratorium för foder. Som nationella referenslaboratoriet för E. coli deltar Livsmedelsverket i det nätverk som styrs från det europeiska referenslaboratoriet (EURL) som är beläget vid  Istituto Superiore di Sanità i Italien (https://www.iss.it/web/iss-en/vtec-about-us).

Analyser av stec och andra sjukdomsframkallande E. coli utförs på livsmedelsprover framför allt i samband med utbrottsutredningar och i kartläggning av förekoms i olika typer av livsmedel. Årligen skickar också EURL ut övningsprover till alla NRL i medlemsländerna.

Syftet med referenslaboratorier är främst att harmonisera analysarbetet för att få resultat som präglas av hög kvalitet och enhetlighet. Inom ansvaret som NRL ingår även att stötta analyslaboratorierna som utför analys av E. coli i tvåskaliga blötdjur samt stec på olika livsmedel i Sverige. Färska musslor och ostron samt groddar måste vara kontrollerade för att få säljas som livsmedel (EG-förordning 2073/2005). Kontrollen innebär att musslor, ostron och det vatten de lever i undersöks för E. coli varje vecka samt att groddar och frön som ska groddas kontrolleras för stec regelbundet. Kontrollen görs i enlighet med Europeisk lagstiftning och analyserna utförs på ett officiellt laboratorium (OFL).

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2022-03-10