Giardia

Giardia är en encellig parasit som orsakat flera utbrott när parasiten förorenat dricksvatten, bland annat i Sverige. I stora delar av världen är parasiten en vanlig orsak till diarrésjukdom.

Vad är Giardia?

Giardia intestinalis är en encellig tarmparasit (protozo) som kan ge magsjuka. Parasiten kan infektera både människor samt vilda och tama djur. De flesta infekterade personer i Sverige har smittats utomlands, men det förekommer även att personer smittas i Sverige.

Giardia har en livscykel som består av två former, som cyst och som så kallad trofozoit. Det är cystorna som smittar från en värd till en annan. När cystorna infekterat tarmen hos en ny värd utvecklas de till trofozoiter, som i sin tur kan föröka sig och bilda nya cystor.

Var finns Giardia?

Giardia finns spridd i hela världen. Infekterade djur och människor utsöndrar parasiten i sin avföring. Den vanligaste smittvägen är därför via avföring till avlopps- och ytvatten som sen kan förorena dricksvatten. I vissa fall har smittkällan varit livsmedel som hanterats av smittade personer. Det förekommer även att Giardia finns på bär och grönsaker om dessa bevattnats med förorenat vatten.

Symtom

Giardia orsakar oftast diarré och magkramper. Ibland får den sjuka även feber och tappar aptiten. I sällsynta fall kan infektionen bli kronisk och vara i flera månader. Den kan då leda till vätskebrist och viktminskning. Det finns även personer som bär på parasiten utan att visa några symtom.

Giardia är mycket smittsamt. Det kan räcka med att få i sig färre än hundra giardiacystor för att bli sjuk.

Särskilda riskgrupper

Alla som utsätts för parasiten kan bli sjuka, men för personer med nedsatt immunförsvar kan symtom bli allvarligare och pågå längre.

Så minskar du risken att bli sjuk

God personlig hygien och väl fungerande dricks- och avloppsvattenrening minskar risken att livsmedel och dricksvatten förorenas av Giardia. Det innebär bland annat:

  • Laga inte mat till andra när du är eller precis har varit magsjuk.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat.
  • Skölj grönsaker.
  • Kontrollera ditt dricksvatten om du har egen brunn.

Parasiter

Senast granskad 2024-03-21