Föreskrifter i nummerordning 2019

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2019. För mer information se länkar under rubriken "Status"

LIVSFS Status Ämne 
LIVSFS 2019:1 Upphäver SLVFS 2000:15
Upphävd genom LIVSFS 2022:4

Livsmedel för särskilda grupper

LIVSFS 2019:2

Ändrar LIVSFS 2014:4
Gällande

Livsmedelsinformation till konsumenterna
LIVSFS 2019:3

Upphävd genom
LIVSFS 2020:6 

Livsmedel för särskilda grupper, modersmjölksersättning
LIVSFS 2019:4 Upphävd genom
LIVSFS 2021:9
Offentlig kontroll, slaktplanering
LIVSFS 2019:5 Ändrar LIVSFS 2018:5
Gällande
Berikning
LIVSFS 2019:6 Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande
Livsmedelshygien
LIVSFS 2019:7 Ändrar LIVSFS 2005:22
Gällande
Handel inom EU, animaliska livsmedel
LIVSFS 2019:8 Upphäver LIVSFS 2011:14 Import, vegetabiliska livsmedel
 LIVSFS 2019:9 Upphävd genom
LIVSFS 2021:12 
Ekologiska livsmedel
LIVSFS 2019:10 Ändrar LIVSFS 2005:21
Gällande
Offentlig kontroll
LIVSFS 2019:11 Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom
LIVSFS 2021:8
Avgifter, offentlig kontroll

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2023-03-23