Other languages

Här hittar du länkar till Livsmedelsverkets information på andra språk.

Albanska

Arabiska

Bosniska

Engelska 

Farsi

Franska 

Polska

Romani arli

Ryska

Somaliska

Sorani

Spanska 

Thailändska

Tigrinska

 

Senast granskad 2021-09-13