Odlad lax och Östersjölax

Kan man ge sina barn odlad lax?

Ja, barn kan äta odlad lax. Fisk är nyttig mat – rik på vitaminer, mineraler och bra fett. Därför är det bra om barn äter fisk 2-3 gånger/vecka. Variera sorterna och välj både feta och magra fiskar.

Hur ofta kan man äta odlad lax?

Våra beräkningar visar att man kan äta odlad lax varje vecka. Men eftersom olika fiskarter innehåller lite olika nivåer av både hälsosamma näringsämnen och miljögifter är det bra att variera sorterna. För miljön är det bra att välja fisk som kommer från stabila bestånd och som fiskats eller odlats på ett hållbart sätt. Fisk som har odlats eller fångats på ett hållbart sätt får ges en viss märkning

Används fisk från Östersjön som råvara för fiskfoder?

Gör Livsmedelsverket kontroller på odlad lax?

Ja, odlad fisk av svenskt ursprung ingår i Livsmedelsverkets kontroll av läkemedel, bekämpningsmedel, otillåtna ämnen och hormoner i livsmedelsproducerande djur, samt i kontrollen av miljögifter i olika livsmedel. Dessa analyser visar att halterna av miljögifter, bekämpningsmedel och läkemedelsrester är betydligt lägre i odlade laxarter än i vildfångad Östersjölax.

Produktionen av odlad norsk lax följer samma lagstiftning som EU:s medlemsländer.  För norsk odlad lax genomförs därför samma provtagningsprogram i Norge som för andra medlemsstater inom EU. Kontroll av importerad lax sker i gränskontrollen.

Hur väljer man fisk som är bra för miljön?

För miljön är det bra att välja fisk som kommer från stabila bestånd och som fiskats eller odlats på ett hållbart sätt. Titta efter miljömärkningar som

  • ASC (internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter)
  • MSC (internationell miljömärkning för vildfångade fisk- och skaldjursprodukter)
  • KRAV (svensk miljöcertifiering som omfattar både vildfångade och odlade fisk- och skaldjursprodukter).

Innehåller odlad lax från Norge mycket antibiotika?

Nej. Fram till slutet av 1980-talet användes stora mängder antibiotika inom laxodlingen i Norge, men i början av 90-talet minskade förbrukningen av antibiotika till odlad fisk kraftigt. Den sjönk med mer än 99 procent från 1987 till 2019. Orsaken till minskningen var att man började arbeta sjukdomsförebyggande, framförallt genom att vaccinera fisken.

Med hjälp av vacciner kan man förebygga olika bakteriesjukdomar hos fisk istället för att behandla fisken med antibiotika och andra preparat när en sjukdom redan brutit ut. Norge använder minst antibiotika till livsmedelsproducerande djur i hela Europa. Totalt behandlades 1,3 procent av odlingarna av lax och regnbågslax år 2019. 

Norge följer samma lagstiftning som Sverige gällande kontrollprogram och har samma gränsvärden för resthalter av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel. 

Vad är etoxikin?

Etoxikin är en tillsats som används i fiskfoder för att fettet i fodret inte ska oxidera. Om fettet i fodret oxiderar kan det börja brinna eller explodera när det transporteras.

Sedan mars 2020 är etoxikin är inte längre tillåtet i djurfoder inom EU. Djurfoder med etoxikin som sålts innan förbudet trädde i kraft får användas till det är slut. Därefter får det inte finnas mätbara halter av ämnet i odlad fisk Gränsvärdet blir då den lägsta halt som det är möjligt att analysera. något.

Hur mycket Östersjölax säljs i Sverige?

Den vildfångade laxen från Östersjön och Bottniska viken står bara för en procent av all lax som säljs i Sverige. Risken att man som konsument av misstag har köpt vildfångad östersjölax vid upprepade tillfällen är därför mycket liten.

Vad händer om man som barn eller fertil kvinna har ätit vildfångad Östersjölax någon gång?

Östersjölax och andra feta fiskarter från Östersjöområdet innehåller betydligt högre halter av dioxin och PCB än vildfångad lax från andra hav.  Att äta Östersjölax vid enstaka tillfällen innebär ingen ökad risk.  Äter man däremot ofta fisk med höga halter av dioxin och PCB under flera års tid  kan det innebära en ökad risk.

Vårt råd för barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande är att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB, ( till exempel fet fisk från Östersjön), oftare än två till tre gånger per år. Övriga bör inte äta sådan fisk oftare än en gång per vecka. Dioxin och PCB är ämnen som lagras i kroppen under många år och äter man mycket fisk som innehåller höga halter kan man till slut nå upp i nivåer som kan innebära en risk.

Hur vet man om färsk lax är fiskad i Östersjön?

Om laxen säljs i lösvikt i fiskdisk med manuell försäljning ska information ges via anslag eller skylt i anslutning till fiskdisken. Det ska finnas information om fiskens handelsbeteckning, vetenskapliga namn, om laxen är odlad eller vildfångad. Om laxen är vildfångad ska fångstmetoden och fångstområdet anges. För odlad lax anges ursprungsland. Samma information ska ges i märkningen av förpackad färsk lax. 

Lax från Östersjön är vanligen blekare än odlad lax och lax från Atlanten eftersom fiskfoder till odlad lax ofta innehåller färgämnen som färgar fiskköttet.

Senast granskad 2024-02-07